راهپیمایی برروی پل معلق

  • راهپیمایی-برروی-پل-معلق_1
  • راهپیمایی-برروی-پل-معلق_2
  • راهپیمایی-برروی-پل-معلق_3

درباره راهپیمایی برروی پل معلق

اهل پیاده روی هستید؟ پیاده روی روی سطح لغزان چطور؟ پیاده روی روی سطح لغزان در ارتفاعی بسیار بالاتر از سطح زمین چطور؟ بد نیست این تجربه را نیز به دیگر تجربه های پیاده روی خود بیفزایید! تجربه متفاوت پیاده روی روی پل 200 متری معلق با ارتفاعی بسیار بالاتر از سطح زمین. تجربیاتان از این پیاده روی شگفت انگیز را با دیگران به اشتراک گذارید. این پل در حال حاضر در دست تعمیر میباشد.

  تلفن راهپیمایی برروی پل معلق : 08134302317

  وب سایت راهپیمایی برروی پل معلق : -

  آدرس راهپیمایی برروی پل معلق : استان همدان، همدان، 5 کیلومتری غرب همدان،درهٔ عباس‌آباد، مجموعه فرهنگی گنجنامه، ضلع غربی مجتمع گنجنامه


نمایش نقشه - راهپیمایی برروی پل معلقمراکز نزدیک راهپیمایی برروی پل معلق

جاذبه های اطراف راهپیمایی برروی پل معلق