مسجد جامع دلگشا

  • مسجد-جامع-دلگشا_1
  • مسجد-جامع-دلگشا_2
  • مسجد-جامع-دلگشا_3
  • مسجد-جامع-دلگشا_4
  • مسجد-جامع-دلگشا_5
  • مسجد-جامع-دلگشا_6
  • مسجد-جامع-دلگشا_7
  • مسجد-جامع-دلگشا_8

درباره مسجد جامع دلگشا

به اکثر استان های ایران که وارد می شوید مساجد جامع از مهمترین بناهای قابل بازدید استان هستند که در پس تاریخ خود از معماری باشکوه و بی نظیری برخوردار هستند که کما بیش شبیه همند.در هرمزگان اما این مساجد با معماری دیگری خودنمایی می کنند که مسجد جامع دلگشا یکی از آن هاست. این اثر که متعلق به قرن دوازده و سیزده هجری قمری می باشد دارای ستون های متعدد با سرستون هایی گچبری شده ایست که می توان گفت خاص معماری جنوب کشور می باشد.

  تلفن مسجد جامع دلگشا :

  وب سایت مسجد جامع دلگشا : -

  آدرس مسجد جامع دلگشا : هرمزگان، بندرعباس، نبش بلوار طالقانی (ساحلی) و خیابان مسجد جامع


نمایش نقشه - مسجد جامع دلگشامراکز نزدیک مسجد جامع دلگشا

جاذبه های اطراف مسجد جامع دلگشا