بازار قدیم بندرعباس

درباره بازار قدیم بندرعباس

قدیم ها که بندرعباس فقط بعنوان راه ارتباطی بین خشکی و تنگه هرمز محسوب می شد، مکانی بود که همه آن را با بازار محلی اش می شناختند. امروزه با وجود تعدد مراکز خرید و برخی امکان دیدنی همچنان این بازار، فضایی زنده و مفرح برای به تماشا نشستن فرهنگ و لباس منطقه است. این قسمت از شهر که لقب رنگارنگ ترین بخش شهر را به خود اختصاص داده است مکانی برای فروش اجناس ارزان و دست دوم یا صنایع دستی محلی است که در انتهای آن بازار ماهی معروف بندر را خواهید داشت. اگر مسافر بندر شدید و خواستید زندگی بندریان را از نزدیک نظاره گر باشید ساعتی وقت بگذارید و در این بازار قدم بزنید، اگر چیزی هم برای خرید نیافتید مطمئن باشید که از مصاحبت با آنها لذت خواهید برد.اما پیشنهاد ما به شما برای خرید در این بازار لوازم برقی می باشد که نسبت به سایر استان ها از قمیت مناسب تری برخوردار است.http://www.negahmedia.ir/media/show_video/21420

  تلفن بازار قدیم بندرعباس :

  وب سایت بازار قدیم بندرعباس : -

  آدرس بازار قدیم بندرعباس : هرمزگان، بندرعباس، بلوار طالقانی


نمایش نقشه - بازار قدیم بندرعباسمراکز نزدیک بازار قدیم بندرعباس

جاذبه های اطراف بازار قدیم بندرعباس