مسجد ششناو

  • شش-ناو-67
  • mosque-08-sheshnav
  • 2016020462677

درباره مسجد ششناو

وجود قناتی در زیر مسجد که توسط شش عدد ناو به بیرون از مسجد آمده و پس از عبور از زیر درخت چنار بزرگ تقسیم شده است علت نام گذاری این مسجد به ششناو بوده است. این مسجد در زمان های دور یک آتشکده زرتشتیان بوده که در اوایل دوران سلجوقی به همراه مناره آن تغییر شکل داده شده است. ششناو به مانند مسجد جامع ساوه از نخستین مساجد دوره های اوایل اسلام هستند. این مسجد دارای مناره ایست که از بقیه مسجد متفاوت است . این مناره قدیمی ترین و شاخص ترین بنای مسجد است، که آن را متعلق به قرن پنجم هجری و اوایل عهد سلجوقیان دانسته اند. در کنار مسجد درخت کهنی به عرض 9 متر وجود دارد که یکی از بزرگترین درختان چنار کهنسال تفرش می باشد. تک مناره ششناو، تکیه ششناو و حمام سنتی که اکنون به زورخانه تبدیل شده، همگی در کنار هم مجموعه تاریخی ششناو را تشکیل می دهند که بازدید از آن خالی از لطف نیست. اگر بخت با شما یار باشد و زورخانه باز باشد می توانید دمی را نیز به تماشای این ورزش باستانی که بعنوان میراث معنوی ایرانیان در یونسکو به ثبت رسیده بگذرانید. اگر به مسجد شش ناو رفتید بازدید از سنگ مزارهای قدیمی واقع در مسجد را از دست ندهید.

  تلفن مسجد ششناو : 0

  وب سایت مسجد ششناو : -

  آدرس مسجد ششناو : استان مرکزی، شهرستان تفرش، خیابان آیت الله سعیدی، مسجد ششناو


مسیر دسترسی به مسجد ششناو

این مسجد در مرکز شهر قرار گرفته و به آسانی قابل دسترس می باشد.


نمایش نقشه - مسجد ششناومراکز نزدیک مسجد ششناو

جاذبه های اطراف مسجد ششناو