طبیعت لجور

  • طبیعت-لجور_1
  • طبیعت-لجور_2
  • طبیعت-لجور_3

درباره طبیعت لجور

از هم شاهکار طبیعت در دل کویر!کوه لجور برای کوهنوردان و بخصوص سنگ
نوردان نامی آشناست، سومین دیواره سنگ نوردی در کشور! برای گردشگران عادی
اما این کوه در دامان خود طبیعتی بکر و زیبا با هوایی بسیار مطلوب و مفرح
مهیا نموده تا سفری خاطره انگیز از این خطه از سرزمین ایران را در خاطرتان
نقش بندد.

  تلفن طبیعت لجور : -

  وب سایت طبیعت لجور : -

  آدرس طبیعت لجور : استان مرکزی، 50کیلومتری غرب اراک، روستای اسکان، کوه لجور

  زمان بازدید طبیعت لجور :
  • شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 1 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 2 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • شنبه3 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 4 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 5 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • جمعه 12:00 AM تا 11:59 PM

نمایش نقشه - طبیعت لجور


مراکز نزدیک طبیعت لجور

جاذبه های اطراف طبیعت لجور