سنگ نگاره های تیمره

درباره سنگ نگاره های تیمره

تیمره قدیمی ترین نقطه استان مرکزی است که آوازه های گذشتگان را در دل سنگ نگاره های آن می توان شنید و رد پای نیاکانی را که روزگاری در تلاش برای زندگی بودند را دید، تیمره پناه اولین خطوط نوشتاری بشر می باشد. تاکنون بیش از ۲۱ هزار سنگ نگاره با ۴۰ هزار سال قدمت در منطقه تیمره خمین کشف شده است. در میان صخره های تیمره در شهرستان خمین، پر از طرح ها و نقاشی های ابتدایی و جالبی است که حکایت از روزگاران انسان های اولیه و عصر حجر دارند. این سنگ‌نگاره‌ها گویای دورانی است که بشر به ابزار نخستین شکار (سنگ‌های تیز) و رام کردن حیوانات و پس از آن کشاورزی و کاشت گیاهان روی آورد. گستردگی و فراوانی سنگ‌نگاره‌ها، تنوع تکنیک های حکاکی، قدمت آنها و… باعث شده تا یکی از گسترده‌ترین نقوش صخره‌ای ایران در این منطقه قرار بگیرد. هنرهای صخره ای یا سنگ نگاره های خمین از کهن ترین ادوار گذشته به شمار می آیند. آن زمان که خط و نگارشی وجود نداشته و آدمی مجبور بوده، اطلاعات معیشتی و شکار، حفاظت، و اعلام خطر، آیین و رسومات و شیوه زندگی را از طریق نقش و نگاره ها به دیگران منتقل کند، این سنگ نگاره های منحصر به فرد به وجود آمد. عمده نگاره ها مربوط به جانوران بویژه بز کوهی و شکار آنان توسط انسان است و ابزار اصلی شکار انسان تیر و کمان و نیزه بوده است. از دیگر آثار شگفت انگیز این منطقه شباهت این نقش ها با قاره های دیگر است زیرا نقش های متعددی که در هزاران سال پیش حکاکی شده اند در قاره هایی ایجاد شده که عمر کشف بعضی از آنها از ۵۰۰ سال فراتر نمی رود و آنقدر این نقوش شبیه یکدیگرند که گویی کار یک هنرمند واحد است. از دیگر سنگ نگاره های موجود در منطقه می توان به سنگ نبشته ها و کتیبه های تنگ غرقاب در صخره کتیبه دار و چم اسبه اشاره نمود که نشانگر شروع کتابت و استفاده از حروف و اشکال برای نگارش است.

  تلفن سنگ نگاره های تیمره : 0

  وب سایت سنگ نگاره های تیمره : -

  آدرس سنگ نگاره های تیمره : استان مرکزی، خمین، خیابان مطهری


مسیر دسترسی به سنگ نگاره های تیمره

این سنگ نگاره ها در مرکز شهر خمین قرارداشته و به اسانی قابل دسترسی است.


نمایش نقشه - سنگ نگاره های تیمرهمراکز نزدیک سنگ نگاره های تیمره

جاذبه های اطراف سنگ نگاره های تیمره

اقامت گاه های اطراف سنگ نگاره های تیمره