گوهر تپه بهشهر

 • گوهر-تپه-بهشهر_1
 • گوهر-تپه-بهشهر_2
 • گوهر-تپه-بهشهر_3
 • گوهر-تپه-بهشهر_4
 • گوهر-تپه-بهشهر_5
 • گوهر-تپه-بهشهر_6
 • گوهر-تپه-بهشهر_7
 • گوهر-تپه-بهشهر_8
 • گوهر-تپه-بهشهر_9
 • گوهر-تپه-بهشهر_10
 • گوهر-تپه-بهشهر_11
 • گوهر-تپه-بهشهر_12
 • گوهر-تپه-بهشهر_13
 • گوهر-تپه-بهشهر_14

درباره گوهر تپه بهشهر

گوهرتپه از اواخر دوران نوسنگی یعنی حدود 6000سال پیش بتدریج از حالت یک روستا خارج شده و در مسیر رشد و توسعه به صورت یک شهر با وسعت 50 هکتار در هزاره سوم ق.م یا 5000 سال پیش، ظاهر گردید.
از آن زمان تا کنون این شهر زیر خروارها خاک آرمیده بود تا چندی پیش کاوش های باستان شناسی پرده از اسرار این تپه تاریخی گشود.
پس از کاوش های فراوان در این محوطه بقایای اثار تاریخی مربوط به دوران مس سنگ و عصر مفرغ بدست امده که توانسته است اطلاعات زیادی درباره روند تغییر زندگی غارنشینی به شهرنشینی در حدود 5 هزار سال قبل از میلاد را برای باستان شناسان محقق کند.در کاوش های انجام شده در این سایت موزه پیکرک های سفالی از حیواناتی همچون گاو، اسب، لاک پشت، پرنده و همچنین اشیا مفرغی، اشیا تاریخی و ساختارهای معماری زندگی روستایی و شهری بدست امده است که بیانگر تحول تدریجی در نوع و نحوه زندگی انسان های عصر برنز، مس و سنگ است .

  تلفن گوهر تپه بهشهر :

  وب سایت گوهر تپه بهشهر : -

  آدرس گوهر تپه بهشهر : مازندران، بهشهر، بعد از محله رستم کلا، به سمت نکا، خروجی گوهر تپه

  زمان بازدید گوهر تپه بهشهر :
 • شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 1 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 2 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • شنبه3 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 4 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 5 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • جمعه 12:00 AM تا 11:59 PM

نمایش نقشه - گوهر تپه بهشهرمراکز نزدیک گوهر تپه بهشهر

جاذبه های اطراف گوهر تپه بهشهر

رستوران های اطراف گوهر تپه بهشهر