چشمه گردوک

  • چشمه-گردوک_1
  • چشمه-گردوک_2

درباره چشمه گردوک

یکی از مناظر دیدنی در اطراف روستای زیبای سنگ تجن؛ چشمه گردوک است، چشمه ای که از گذشته دارای آب فراوان بوده و زمین های کشاورزی اطرافش را سیراب می نموده و هر شاخه از این آب به یکی از روستاهای اطراف می رفته است.
این چشمه اکنون در کنار سیراب نمودن روستاهای اطراف مأمنی برای گردشگران و طبیعت دوستانی است که می خواهند ساعاتی خوش را در طبیعت با صدای آرامش بخش آب و پرندگان سرکنند.
بد نیست بدانید که در مازندران رسم است رود به هرجا که می رود نام روستا را به خود می گیرد مثلا روستای علی آباد و رود علی آباد کیله و همچنین در مسیرهای دیگر "موسی آباد کیله" و "خیرسر کیله" و ... که همگی نام های یک رود هستند.

  تلفن چشمه گردوک :

  وب سایت چشمه گردوک : -

  آدرس چشمه گردوک : مازندران، نوشهر، 4 کیلومتری نوشهر، بزرگراه کنار گذر نوشهر، بهشت رضا، روستای تجن

  زمان بازدید چشمه گردوک :
  • شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 1 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 2 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • شنبه3 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 4 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 5 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • جمعه 12:00 AM تا 11:59 PM

نمایش نقشه - چشمه گردوکمراکز نزدیک چشمه گردوک

جاذبه های اطراف چشمه گردوک