پیست کارتینگ نوشهر

 • پیست-کارتینگ-نوشهر_1
 • پیست-کارتینگ-نوشهر_2
 • پیست-کارتینگ-نوشهر_3
 • پیست-کارتینگ-نوشهر_4
 • پیست-کارتینگ-نوشهر_5
 • پیست-کارتینگ-نوشهر_6
 • پیست-کارتینگ-نوشهر_7
 • پیست-کارتینگ-نوشهر_8
 • پیست-کارتینگ-نوشهر_9
 • پیست-کارتینگ-نوشهر_10
 • پیست-کارتینگ-نوشهر_11
 • پیست-کارتینگ-نوشهر_12
 • پیست-کارتینگ-نوشهر_13
 • پیست-کارتینگ-نوشهر_14
 • پیست-کارتینگ-نوشهر_15
 • پیست-کارتینگ-نوشهر_16
 • پیست-کارتینگ-نوشهر_17
 • پیست-کارتینگ-نوشهر_18

درباره پیست کارتینگ نوشهر

سرعت همیشه از آرزوهایی بوده که لذت دست یابی به آن همواره با جریمه توام بوده است، شاید بارها پیش آمده که در اتوبان‌ها و کوچه پس کوچه‌های شهر ‌گاه گداری دلتان بخواهد دست فرمان خود را محکی بزنید و بی خیال این جریمه ها شوید، بدین منظور، فشار پنجه پایتان را برروی پدال گاز بیشتر کرده و به سوی بی‌‌‌نهایت پیش می روید. اما همین که می خواهید لذت سرعت بی نهایت را با همه دردسرهایش مزه مزه کنید با سیل عظیمی از وسایل نقلیه‌ای روبرو می‌شوید که بدون توجه به وسیله کناری، به سبک و سیاق خود، اتوبان را جولان گاه خود نموده‌اند. خیالی نیست، آرام آرام سرعت خود را کم کرده و به امید کارتینگ نوشهر و هیجان سرعتش در سفر بعدی، سطل آبی بر آتش عشق سرعتتان ریخته و راه خود را در آرامش ادامه ‌دهید.

  تلفن پیست کارتینگ نوشهر : 523۲۳۵۲۷

  وب سایت پیست کارتینگ نوشهر : -

  آدرس پیست کارتینگ نوشهر : روبروی پمپ بنزین قدیم، خیابان اردوگاه، پیست کارتینگ نوشهر


نمایش نقشه - پیست کارتینگ نوشهرمراکز نزدیک پیست کارتینگ نوشهر

جاذبه های اطراف پیست کارتینگ نوشهر

اقامت گاه های اطراف پیست کارتینگ نوشهر

مراکز خرید اطراف پیست کارتینگ نوشهر