پنا‌هگاه حیات وحش سمسکنده

 • پنا‌هگاه-حيات-وحش-سمسكنده_1
 • پنا‌هگاه-حيات-وحش-سمسكنده_2
 • پنا‌هگاه-حيات-وحش-سمسكنده_3
 • پنا‌هگاه-حيات-وحش-سمسكنده_4
 • پنا‌هگاه-حيات-وحش-سمسكنده_5
 • پنا‌هگاه-حيات-وحش-سمسكنده_6
 • پنا‌هگاه-حيات-وحش-سمسكنده_7
 • پنا‌هگاه-حيات-وحش-سمسكنده_8
 • پنا‌هگاه-حيات-وحش-سمسكنده_9
 • پنا‌هگاه-حيات-وحش-سمسكنده_10
 • پنا‌هگاه-حيات-وحش-سمسكنده_11
 • پنا‌هگاه-حيات-وحش-سمسكنده_12
 • پنا‌هگاه-حيات-وحش-سمسكنده_13
 • پنا‌هگاه-حيات-وحش-سمسكنده_14
 • پنا‌هگاه-حيات-وحش-سمسكنده_15
 • پنا‌هگاه-حيات-وحش-سمسكنده_16
 • پنا‌هگاه-حيات-وحش-سمسكنده_17
 • پنا‌هگاه-حيات-وحش-سمسكنده_18
 • پنا‌هگاه-حيات-وحش-سمسكنده_19
 • پنا‌هگاه-حيات-وحش-سمسكنده_20
 • پنا‌هگاه-حيات-وحش-سمسكنده_21

درباره پنا‌هگاه حیات وحش سمسکنده

از معدود جنگل های جلگه ای بازمانده از جنگل های خزری پناهگاه حیات وحش سمسکنده می باشد که در منطقه ای به وسعت 1000 هکتار واقع شده است.
در این منطقه حیواناتی از جمله گربه جنگلی، شغال، سمور، سنجاب، گراز، جغد، گوزن و گیاهانی چون بلوط انجیلی، آزاد و توسکا نگهداری می شوند.
اما آنچه که بیش از همه در این پناهگاه بکر دیده می شود گوزن هایی است که از این سو به آن سو در حرکت و جست و خیزند. دیدن این گوزن ها از نزدیک لذتی وصف ناپذیر را برای گردشگران به ارمغان می آورد، هرچند که وجود فنس ها از تماس انسان ها با این گونه زیبا و وحشی جلوگیری می نمایند.

  تلفن پنا‌هگاه حیات وحش سمسکنده :

  وب سایت پنا‌هگاه حیات وحش سمسکنده : -

  آدرس پنا‌هگاه حیات وحش سمسکنده : مازندران، ساری، کیلومتر 10 جاده ساری- نکا

  زمان بازدید پنا‌هگاه حیات وحش سمسکنده :
 • شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 1 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 2 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • شنبه3 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 4 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 5 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • جمعه 12:00 AM تا 11:59 PM

نمایش نقشه - پنا‌هگاه حیات وحش سمسکندهمراکز نزدیک پنا‌هگاه حیات وحش سمسکنده

جاذبه های اطراف پنا‌هگاه حیات وحش سمسکنده

رستوران های اطراف پنا‌هگاه حیات وحش سمسکنده