پل تاریخی شیرگاه

 • پل-تاریخی-شیرگاه_1
 • پل-تاریخی-شیرگاه_2
 • پل-تاریخی-شیرگاه_3
 • پل-تاریخی-شیرگاه_4
 • پل-تاریخی-شیرگاه_5
 • پل-تاریخی-شیرگاه_6
 • پل-تاریخی-شیرگاه_7
 • پل-تاریخی-شیرگاه_8

درباره پل تاریخی شیرگاه

شاید اسم شاه راه در مقایسه با شاه راه های امروزی برای این پل کوچک کمی دور از ذهن به نظر رسد، اما زمانی که شاه عباس دستور احداث جاده ای از ساری به اصفهان را داد این پل که بر روی رودخانه کسیلیان زده شد بخش مهمی از این شاه راه را ساخت.
امروزه این پل با بازسازی های متعدد به مکانی برای بازدید توریست ها تبدیل شده و جاده سنگفرش و گل فروشی نزدیک آن زیبایی خاصی به پل بخشیده است.

  تلفن پل تاریخی شیرگاه :

  وب سایت پل تاریخی شیرگاه : -

  آدرس پل تاریخی شیرگاه : مازندران، جاده فیروزکوه، شیرگاه، بعد از پل ورودی شیرگاه، سمت چپ

  زمان بازدید پل تاریخی شیرگاه :
 • شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 1 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 2 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • شنبه3 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 4 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 5 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • جمعه 12:00 AM تا 11:59 PM

نمایش نقشه - پل تاریخی شیرگاهمراکز نزدیک پل تاریخی شیرگاه

جاذبه های اطراف پل تاریخی شیرگاه