پارک آبی رامسر

 • پارک-آبی-رامسر_1
 • پارک-آبی-رامسر_2
 • پارک-آبی-رامسر_3
 • پارک-آبی-رامسر_4
 • پارک-آبی-رامسر_5
 • پارک-آبی-رامسر_6
 • پارک-آبی-رامسر_7
 • پارک-آبی-رامسر_8
 • پارک-آبی-رامسر_9
 • پارک-آبی-رامسر_10
 • پارک-آبی-رامسر_11
 • پارک-آبی-رامسر_12
 • پارک-آبی-رامسر_13
 • پارک-آبی-رامسر_14
 • پارک-آبی-رامسر_15
 • پارک-آبی-رامسر_16
 • پارک-آبی-رامسر_17
 • پارک-آبی-رامسر_18
 • پارک-آبی-رامسر_19
 • پارک-آبی-رامسر_20
 • پارک-آبی-رامسر_21
 • پارک-آبی-رامسر_22
 • پارک-آبی-رامسر_23
 • پارک-آبی-رامسر_24
 • پارک-آبی-رامسر_25
 • پارک-آبی-رامسر_26
 • پارک-آبی-رامسر_27
 • پارک-آبی-رامسر_28
 • پارک-آبی-رامسر_29
 • پارک-آبی-رامسر_30
 • پارک-آبی-رامسر_31
 • پارک-آبی-رامسر_32
 • پارک-آبی-رامسر_33
 • پارک-آبی-رامسر_34
 • پارک-آبی-رامسر_35
 • پارک-آبی-رامسر_36
 • پارک-آبی-رامسر_37

درباره پارک آبی رامسر

این پارک بنا به ادعای مدیرش بعد از پارک آبی مشهد بزرگترین پارک آبی کشور خواهد شد. البته بعد از اتمام با این تفاوت که در اینجا ساحل را در چند قدمی خود خواهید داشت.
در حال حاضر این مجموعه با بیش از 25 جت اسکی، آلاچیق، اسکه تفریحی، موتورهای ATV و کافی شاپ و رستوران در انتظار گردشگران شمالی لحظه شماری می کند.

  تلفن پارک آبی رامسر :

  وب سایت پارک آبی رامسر : -

  آدرس پارک آبی رامسر : مازندران، رامسر، نرسیده به تله کابین رامسر


نمایش نقشه - پارک آبی رامسرمراکز نزدیک پارک آبی رامسر

اقامت گاه های اطراف پارک آبی رامسر