مقبره سادات بابلکانی

 • مقبره-سادات-بابلکانی_1
 • مقبره-سادات-بابلکانی_2
 • مقبره-سادات-بابلکانی_3
 • مقبره-سادات-بابلکانی_4
 • مقبره-سادات-بابلکانی_5
 • مقبره-سادات-بابلکانی_6
 • مقبره-سادات-بابلکانی_7
 • مقبره-سادات-بابلکانی_8
 • مقبره-سادات-بابلکانی_9
 • مقبره-سادات-بابلکانی_10

درباره مقبره سادات بابلکانی

سه کیلومتر مانده به بهشهر، روستایی ست آسیابسر نام که به واسطه ی وجود چند اثر تاریخی–باستانی، مورد توجه ویژه ای در بین توریستها و تور گردها قرار گرفته است.
در میدان گاه این روستا بقعه ی دو تن از سادات بابلکانی با نام های سید امیر کمال الدین و امیر سید شمس الدین قراردارد.
در آن دوران هرگاه شیعیان نامدار با حکومت مرکزی دچار مشکل می شدند راه ایران را پیش گرفته و سرزمین طبرستان را مامن امن خود قرار می دادند.

  تلفن مقبره سادات بابلکانی :

  وب سایت مقبره سادات بابلکانی : -

  آدرس مقبره سادات بابلکانی : مازندران، بزرگراه ساری به بهشهر، نرسیده به بهشهر، روستای آسیاب سر

  زمان بازدید مقبره سادات بابلکانی :
 • شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 1 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 2 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • شنبه3 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 4 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 5 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • جمعه 12:00 AM تا 11:59 PM

نمایش نقشه - مقبره سادات بابلکانیمراکز نزدیک مقبره سادات بابلکانی

جاذبه های اطراف مقبره سادات بابلکانی