مجموعه ورزشی بولینگ توسکا

  • مجموعه-ورزشی-بولینگ-توسکا_1
  • مجموعه-ورزشی-بولینگ-توسکا_2
  • مجموعه-ورزشی-بولینگ-توسکا_3
  • مجموعه-ورزشی-بولینگ-توسکا_4
  • مجموعه-ورزشی-بولینگ-توسکا_5
  • مجموعه-ورزشی-بولینگ-توسکا_6
  • مجموعه-ورزشی-بولینگ-توسکا_7
  • مجموعه-ورزشی-بولینگ-توسکا_8
  • مجموعه-ورزشی-بولینگ-توسکا_9
  • مجموعه-ورزشی-بولینگ-توسکا_10

درباره مجموعه ورزشی بولینگ توسکا

فضای فوق العاده شیک و استاندارد بولینگ توسکا برای آنهایی که به این مجموعه تفریحی و سرگرمی در جاده فرح آباد ساری سر زده اند جذابیت فراوانی دارد. این اولین مجموعه ی بولینگ با استانداردهای بین المللی در ساری است که مورد توجه بسیاری از محلی ها و گردشگران قرار گرفته است.

  تلفن مجموعه ورزشی بولینگ توسکا :

  وب سایت مجموعه ورزشی بولینگ توسکا : -

  آدرس مجموعه ورزشی بولینگ توسکا : آدرس: مازندران، ساری، جاده فرح آباد، بولینگ توسکا


نمایش نقشه - مجموعه ورزشی بولینگ توسکامراکز نزدیک مجموعه ورزشی بولینگ توسکا

جاذبه های اطراف مجموعه ورزشی بولینگ توسکا