مجموعه عباس آباد

 • مجموعه-عباس-آباد_1
 • مجموعه-عباس-آباد_2
 • مجموعه-عباس-آباد_3
 • مجموعه-عباس-آباد_4
 • مجموعه-عباس-آباد_5
 • مجموعه-عباس-آباد_6
 • مجموعه-عباس-آباد_7
 • مجموعه-عباس-آباد_8
 • مجموعه-عباس-آباد_9
 • مجموعه-عباس-آباد_10
 • مجموعه-عباس-آباد_11
 • مجموعه-عباس-آباد_12
 • مجموعه-عباس-آباد_13
 • مجموعه-عباس-آباد_14
 • مجموعه-عباس-آباد_15
 • مجموعه-عباس-آباد_16
 • مجموعه-عباس-آباد_17
 • مجموعه-عباس-آباد_18
 • مجموعه-عباس-آباد_19
 • مجموعه-عباس-آباد_20

درباره مجموعه عباس آباد

آرامش، آرامش و آرامش، البته نه در روزهای تعطیل. فضایی بکر و دست نخورده با طبیعتی بس زیبا و دل انگیز. از بهشهر که کمی خارج می شوی تابلوی بزرگ مجموعه عباس آباد توجهت را جلب می کند. به داخل جاده که می پیچی، گوشه و کنار رستوران هایی را می بینی که هر کدامشان با آش و غذاهای تازه در انتظار توریست هایی نشسته اند که شاید درهایشان را بزنند.
کمی که بالاتر می روی در دل جنگل فضایی وسیع و روح نواز را می بینی که دریاچه ای را در خود جای داده است. در وسط دریاچه چیزی مانند جزیره ای کوچک خودنمایی می کند که اگر تا تابستان صبر کنی ساختمانی را به جای آن خواهی دید که تا روی قطعه ای خشکی بنا شده.این معجزه معماری کاخ عباس آباد است، کاخی که در فصول پرباران زیر آب و در فصول خشکی روی آب است. در گوشه سمت راست دریاچه بقایای حمام و تالاری است که چیز زیادی از آن باقی نمانده است. اما در دل همین مجموعه بر فراز تپه ای که به دریاچه اشراف دارد رستورانی است که می توانید با صرف غذا در آن همزمان از طبیعت این محیط نیز لذت ببرید.


  تلفن مجموعه عباس آباد :

  وب سایت مجموعه عباس آباد : -

  آدرس مجموعه عباس آباد : مازندران، 9 کیلومتر بعد از بهشهر به سمت گرگان، جاده عباس آباد، مجموعه عباس آباد

  زمان بازدید مجموعه عباس آباد :
 • شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 1 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 2 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • شنبه3 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 4 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 5 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • جمعه 12:00 AM تا 11:59 PM

نمایش نقشه - مجموعه عباس آبادمراکز نزدیک مجموعه عباس آباد

جاذبه های اطراف مجموعه عباس آباد

رستوران های اطراف مجموعه عباس آباد