مجموعه ساحلی چپکرود

  • هتل-سنتی-عمارت-افضل-تریپ-با-ما-(1)
  • هتل-سنتی-عمارت-افضل-تریپ-با-ما-(2)
  • هتل-سنتی-عمارت-افضل-تریپ-با-ما-(3)
  • هتل-سنتی-عمارت-افضل-تریپ-با-ما-(4)
  • هتل-سنتی-عمارت-افضل-تریپ-با-ما-(5)
  • هتل-سنتی-عمارت-افضل-تریپ-با-ما-(6)
  • هتل-سنتی-عمارت-افضل-تریپ-با-ما-(7)
  • هتل-سنتی-عمارت-افضل-تریپ-با-ما-(8)
  • هتل-سنتی-عمارت-افضل-تریپ-با-ما-(9)

درباره مجموعه ساحلی چپکرود

بعد از جویبار در 4 کیلومتری جاده جویبار به بابلسر مجموعه ساحلی با امکاناتی نسبتاً مناسب تدارک دیده شده که می تواند نیم روزی متفاوت را برای شما رقم زند. قایق سواری، پلاژهای تفریحی، مسجد، سرویس بهداشتی و سوئیت های بسیار کوچک اما زیبا از جمله امکانات مجموعه توریستی- تفریحی اتهم است.  تلفن مجموعه ساحلی چپکرود :

  وب سایت مجموعه ساحلی چپکرود : -

  آدرس مجموعه ساحلی چپکرود : مازندران، جویبار، جاده مجتمع تفریحی اتهم، مجموعه ساحلی چپکرود


نمایش نقشه - مجموعه ساحلی چپکرودمراکز نزدیک مجموعه ساحلی چپکرود

جاذبه های اطراف مجموعه ساحلی چپکرود