سد خاکی آویدر

 • سد-خاکی-آویدر_1
 • سد-خاکی-آویدر_2
 • سد-خاکی-آویدر_3
 • سد-خاکی-آویدر_4
 • سد-خاکی-آویدر_5
 • سد-خاکی-آویدر_6
 • سد-خاکی-آویدر_7
 • سد-خاکی-آویدر_8
 • سد-خاکی-آویدر_9
 • سد-خاکی-آویدر_10
 • سد-خاکی-آویدر_11
 • سد-خاکی-آویدر_12
 • سد-خاکی-آویدر_13
 • سد-خاکی-آویدر_14
 • سد-خاکی-آویدر_15
 • سد-خاکی-آویدر_16
 • سد-خاکی-آویدر_17
 • سد-خاکی-آویدر_18
 • سد-خاکی-آویدر_19
 • سد-خاکی-آویدر_20
 • سد-خاکی-آویدر_21
 • سد-خاکی-آویدر_22
 • سد-خاکی-آویدر_23
 • سد-خاکی-آویدر_24

درباره سد خاکی آویدر

در دل جنگلی سرسبز و آرام در فاصله ای نه چندان دور از دریا، دریاچه ای در دل طبیعت آرمیده که منظره بدیعش روح هر طبیعت دوستی را به وجد می آورد.
ماهیگیری، اسب دوانی، دوچرخه سواری، قایق رانی با قایق های پدالی، پارویی و موتوری های تندرو از جمله تفریحاتی است که گردشگران سد را ساعت به خود مشغول می سازد.
شما هم اگر به این تفریحات و سکوت دلنشین طبیعت علاقه دارید، آویدر را در برنامه های خود بگنجانید.

  تلفن سد خاکی آویدر :

  وب سایت سد خاکی آویدر : -

  آدرس سد خاکی آویدر : مازندران، 30 کیلومتری شرق نوشهر، جاده چلندر، صلاح الدین کلا، 5 کیلومتری جاده اصلی


نمایش نقشه - سد خاکی آویدرمراکز نزدیک سد خاکی آویدر

جاذبه های اطراف سد خاکی آویدر