زادگاه رضا خان میرپنج

 • زادگاه-رضا-خان-میرپنج_1
 • زادگاه-رضا-خان-میرپنج_2
 • زادگاه-رضا-خان-میرپنج_3
 • زادگاه-رضا-خان-میرپنج_4
 • زادگاه-رضا-خان-میرپنج_5
 • زادگاه-رضا-خان-میرپنج_6
 • زادگاه-رضا-خان-میرپنج_7
 • زادگاه-رضا-خان-میرپنج_8
 • زادگاه-رضا-خان-میرپنج_9
 • زادگاه-رضا-خان-میرپنج_10
 • زادگاه-رضا-خان-میرپنج_11
 • زادگاه-رضا-خان-میرپنج_12
 • زادگاه-رضا-خان-میرپنج_13
 • زادگاه-رضا-خان-میرپنج_14
 • زادگاه-رضا-خان-میرپنج_15
 • زادگاه-رضا-خان-میرپنج_16
 • زادگاه-رضا-خان-میرپنج_17
 • زادگاه-رضا-خان-میرپنج_18

درباره زادگاه رضا خان میرپنج

محله قدیمی آلاشت، زادگاه رضاخان میر پنج سر سلسله دار دودمان پهلویست که در 18 ‏کیلومتری زیرآب منطقه سوادکوه قرار دارد.
زادگاه این شاه پهلوی در محله پهلوان خلیل قرار داشته و ساختمان آن در اصل دو اشکوبه بوده است که اشکوب فوقانی آن در اثر زلزله فروریخته ولی در دوران پهلوی دوم بوسیله سازمان سابق میراث فرهنگی به همان سبک اولیه تجدید بنا شده است.
خانه ی زادگاه میرپنچ پس از انجام تعمیرات و دوباره سازی توسط سازمان فوق، امروزه به عنوان موزه مردم شناسی آلاشت مورد بازدید گردشگران قرار میگیرد.

  تلفن زادگاه رضا خان میرپنج :

  وب سایت زادگاه رضا خان میرپنج : -

  آدرس زادگاه رضا خان میرپنج : مازندران، جاده فیروزکوه، سوادکوه، خروجی آلاشت، محله آلاشت

  زمان بازدید زادگاه رضا خان میرپنج :
 • شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 1 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 2 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • شنبه3 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 4 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 5 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • جمعه 12:00 AM تا 11:59 PM

نمایش نقشه - زادگاه رضا خان میرپنجمراکز نزدیک زادگاه رضا خان میرپنج

جاذبه های اطراف زادگاه رضا خان میرپنج