دریاچه سد دریوک

  • دریاچه-سد-دریوک_1
  • دریاچه-سد-دریوک_2

درباره دریاچه سد دریوک

دریاچه ای یک هکتاری، روبروی دره ولی آباد هزارچم، در دل دامنه ی کوه دال کمر.
دریاچه ای که عمق آن 5 متر و آبش شیرین بوده و اطرافش را مراتع و مرغزارها احاطه کرده اند. به همین جهت است که این دریاچه مامن و زیستگاه پرندگان بومی و وحشی شده است. اگر خوش شانس باشید و در زمستان به این دریاچه سفر کنید پرندگان مهاجری نظیر غاز و مرغابی به شما خوش آمد خواهند گفت.
اقلیم مناسب و فضای طبیعی و دلنشینش همراه با چشم اندازهای بدیع، جلوه ی تفرجگاهی جذابی را به این دریاچه بخشیده است.

  تلفن دریاچه سد دریوک :

  وب سایت دریاچه سد دریوک : -

  آدرس دریاچه سد دریوک : مازندران، چالوس، روبروی دره ولی آباد هزارچم

  زمان بازدید دریاچه سد دریوک :
  • شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 1 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 2 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • شنبه3 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 4 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 5 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • جمعه 12:00 AM تا 11:59 PM

نمایش نقشه - دریاچه سد دریوکمراکز نزدیک دریاچه سد دریوک

جاذبه های اطراف دریاچه سد دریوک