خانه کلبادی

 • خانه-کلبادی_1
 • خانه-کلبادی_2
 • خانه-کلبادی_3
 • خانه-کلبادی_4
 • خانه-کلبادی_5
 • خانه-کلبادی_6
 • خانه-کلبادی_7
 • خانه-کلبادی_8
 • خانه-کلبادی_9
 • خانه-کلبادی_10
 • خانه-کلبادی_11
 • خانه-کلبادی_12
 • خانه-کلبادی_13
 • خانه-کلبادی_14
 • خانه-کلبادی_15
 • خانه-کلبادی_16
 • خانه-کلبادی_17
 • خانه-کلبادی_18
 • خانه-کلبادی_19
 • خانه-کلبادی_20
 • خانه-کلبادی_21
 • خانه-کلبادی_22
 • خانه-کلبادی_23
 • خانه-کلبادی_24
 • خانه-کلبادی_25
 • خانه-کلبادی_26
 • خانه-کلبادی_27
 • خانه-کلبادی_28
 • خانه-کلبادی_29
 • خانه-کلبادی_30
 • خانه-کلبادی_31
 • خانه-کلبادی_32
 • خانه-کلبادی_33
 • خانه-کلبادی_34
 • خانه-کلبادی_35
 • خانه-کلبادی_36
 • خانه-کلبادی_37
 • خانه-کلبادی_38
 • خانه-کلبادی_39
 • خانه-کلبادی_40
 • خانه-کلبادی_41
 • خانه-کلبادی_42
 • خانه-کلبادی_43
 • خانه-کلبادی_44
 • خانه-کلبادی_45
 • خانه-کلبادی_46
 • خانه-کلبادی_47
 • خانه-کلبادی_48
 • خانه-کلبادی_49
 • خانه-کلبادی_50
 • خانه-کلبادی_51
 • خانه-کلبادی_52
 • خانه-کلبادی_53
 • خانه-کلبادی_54
 • خانه-کلبادی_55
 • خانه-کلبادی_56
 • خانه-کلبادی_57
 • خانه-کلبادی_58
 • خانه-کلبادی_59
 • خانه-کلبادی_60
 • خانه-کلبادی_61
 • خانه-کلبادی_62
 • خانه-کلبادی_63
 • خانه-کلبادی_64
 • خانه-کلبادی_65
 • خانه-کلبادی_66
 • خانه-کلبادی_67
 • خانه-کلبادی_68
 • خانه-کلبادی_69
 • خانه-کلبادی_70
 • خانه-کلبادی_71
 • خانه-کلبادی_72

درباره خانه کلبادی

130 سال از زمانی که عمارت کلبادی به دستور سردار جلیل - از امراء ارتش وقت- ساخته شد می گذرد، زمانی که او عمارت را بنام فرزند بزرگش امیر نصرت شکوه نظام به امیریه نام بردار کرد و او نیز پس از فوتش آن را به فرزندش منوچهرخان کلبادی بخشید.
منوچهرخان کلبادی که بعدها از ملاکین منطقه و زمانی نیز نماینده مردم ساری در مجلس شورای ملی بود در سال ۱۳۶۲ دار فانی را وداع گفت و این بنا در سال ۱۳۷۰ در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار گرفت.
سبک معماری این خانه قجری از تکایای آن دوره برگرفته شده و دارای دو بخش اندرونی و بیرونی می باشد.
شاه نشین طبقه دوم از زیباترین اتاق های این عمارت است و جای جای آن یادآمد شیوه های هنرهای تزئینی دوره قاجاری است. از ویژگی های خاص این بنا اجزای معماری آن نظیر اتاق‌‌ها، حجره‌ها، شاه‌ نشین، حمام اصطبل، حیاط و هنر بکار‌رفته بر روی پنجره‌ها و ارسی‌ها و تزئین آنها با شیشه رنگی بی نظیریست، که سال های متمادی میزبان بزرگترین خاندان ساروی بوده اند.

  تلفن خانه کلبادی :

  وب سایت خانه کلبادی : -

  آدرس خانه کلبادی : مازندران، ساری، میدان ساعت، خیابان انقلاب، محله آب انبار نو، خانه کلبادی


نمایش نقشه - خانه کلبادیمراکز نزدیک خانه کلبادی

جاذبه های اطراف خانه کلبادی

مراکز خرید اطراف خانه کلبادی