جمعه بازار و پل تاریخی

 • جمعه-بازار-و-پل-تاریخی_1
 • جمعه-بازار-و-پل-تاریخی_2
 • جمعه-بازار-و-پل-تاریخی_3
 • جمعه-بازار-و-پل-تاریخی_4
 • جمعه-بازار-و-پل-تاریخی_5
 • جمعه-بازار-و-پل-تاریخی_6
 • جمعه-بازار-و-پل-تاریخی_7
 • جمعه-بازار-و-پل-تاریخی_8
 • جمعه-بازار-و-پل-تاریخی_9
 • جمعه-بازار-و-پل-تاریخی_10
 • جمعه-بازار-و-پل-تاریخی_11
 • جمعه-بازار-و-پل-تاریخی_12
 • جمعه-بازار-و-پل-تاریخی_13
 • جمعه-بازار-و-پل-تاریخی_14
 • جمعه-بازار-و-پل-تاریخی_15
 • جمعه-بازار-و-پل-تاریخی_16
 • جمعه-بازار-و-پل-تاریخی_17
 • جمعه-بازار-و-پل-تاریخی_18
 • جمعه-بازار-و-پل-تاریخی_19
 • جمعه-بازار-و-پل-تاریخی_20
 • جمعه-بازار-و-پل-تاریخی_21
 • جمعه-بازار-و-پل-تاریخی_22
 • جمعه-بازار-و-پل-تاریخی_23
 • جمعه-بازار-و-پل-تاریخی_24
 • جمعه-بازار-و-پل-تاریخی_25
 • جمعه-بازار-و-پل-تاریخی_26
 • جمعه-بازار-و-پل-تاریخی_27
 • جمعه-بازار-و-پل-تاریخی_28
 • جمعه-بازار-و-پل-تاریخی_29
 • جمعه-بازار-و-پل-تاریخی_30
 • جمعه-بازار-و-پل-تاریخی_31
 • جمعه-بازار-و-پل-تاریخی_32
 • جمعه-بازار-و-پل-تاریخی_33
 • جمعه-بازار-و-پل-تاریخی_34
 • جمعه-بازار-و-پل-تاریخی_35
 • جمعه-بازار-و-پل-تاریخی_36
 • جمعه-بازار-و-پل-تاریخی_37
 • جمعه-بازار-و-پل-تاریخی_38
 • جمعه-بازار-و-پل-تاریخی_39
 • جمعه-بازار-و-پل-تاریخی_40
 • جمعه-بازار-و-پل-تاریخی_41
 • جمعه-بازار-و-پل-تاریخی_42
 • جمعه-بازار-و-پل-تاریخی_43
 • جمعه-بازار-و-پل-تاریخی_44
 • جمعه-بازار-و-پل-تاریخی_45
 • جمعه-بازار-و-پل-تاریخی_46
 • جمعه-بازار-و-پل-تاریخی_47
 • جمعه-بازار-و-پل-تاریخی_48
 • جمعه-بازار-و-پل-تاریخی_49
 • جمعه-بازار-و-پل-تاریخی_50
 • جمعه-بازار-و-پل-تاریخی_51
 • جمعه-بازار-و-پل-تاریخی_52
 • جمعه-بازار-و-پل-تاریخی_53
 • جمعه-بازار-و-پل-تاریخی_54

درباره جمعه بازار و پل تاریخی

جمعه بازار، بازاری تاریخی در جویبار است که بصورت هفتگی هر جمعه برپا می‌شود. این بازار در سراجکلا، نزدیکی سیاهرود و در کنار پل خشتی این شهر قرار دارد.
پل خشتی جمعه بازار که به خشت پل نیز معروف است در دوران قاجاریه در سال 1300 ساخته شده و در میراث فرهنگی ثبت شده است. این پل در فاصله پنج کیلومتری جویبار و بر روی رودخانه سیاهرود قرار دارد. طول دهنه این پل ۲۰ متر و عرض آن ۷٫۵ متر می‌باشد.  پل دارای۵ طاق جناقی است و پایه‌های آن درجهت مخالف جریان آب دارای موج شکن مثلثی شکل می‌باشد.

  تلفن جمعه بازار و پل تاریخی :

  وب سایت جمعه بازار و پل تاریخی : -

  آدرس جمعه بازار و پل تاریخی : مازندران، جویبار، خشت پل، جمعه بازار

  زمان بازدید جمعه بازار و پل تاریخی :
 • شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 1 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 2 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • شنبه3 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 4 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 5 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • جمعه 12:00 AM تا 11:59 PM

نمایش نقشه - جمعه بازار و پل تاریخیمراکز نزدیک جمعه بازار و پل تاریخی

جاذبه های اطراف جمعه بازار و پل تاریخی