جاده جنگلی ویسر

 • جاده-جنگلی-ویسر_1
 • جاده-جنگلی-ویسر_2
 • جاده-جنگلی-ویسر_3
 • جاده-جنگلی-ویسر_4
 • جاده-جنگلی-ویسر_5
 • جاده-جنگلی-ویسر_6
 • جاده-جنگلی-ویسر_7
 • جاده-جنگلی-ویسر_8
 • جاده-جنگلی-ویسر_9
 • جاده-جنگلی-ویسر_10
 • جاده-جنگلی-ویسر_11
 • جاده-جنگلی-ویسر_12
 • جاده-جنگلی-ویسر_13
 • جاده-جنگلی-ویسر_14
 • جاده-جنگلی-ویسر_15
 • جاده-جنگلی-ویسر_16
 • جاده-جنگلی-ویسر_17
 • جاده-جنگلی-ویسر_18
 • جاده-جنگلی-ویسر_19
 • جاده-جنگلی-ویسر_20
 • جاده-جنگلی-ویسر_21

درباره جاده جنگلی ویسر

ویسر، روستایی است از توابع بخش کجور شهرستان نوشهر که طبیعت بکر و دست نخورده و جنگل های فشرده اش، مناظر بدیعی را خلق کرده که روح هر طبیعت دوستی را به وجد می آورد.
طبیعت حیرت انگیز این جاده و فضاهایی که برای اتراق کوتاه مدت وجود دارد می تواند ساعاتی خوش و به یاد ماندنی در طبیعت را برای گردشگران ویسری رقم زند.
اگر خیلی خوش شانس باشید شاید بتوانید گوریلی را که سال هاست روستاییان در اینجا می بینند ولی حضورش همچنان در هاله ای از ابهام است، ببینید!

  تلفن جاده جنگلی ویسر :

  وب سایت جاده جنگلی ویسر : -

  آدرس جاده جنگلی ویسر : مازندران، جاده چالوس، فرعی دو آب، 30 کیلومتری جاده اصلی، فرعی دلسم (سمت چپ جاده)، جاده جنگلی ویسر


نمایش نقشه - جاده جنگلی ویسرمراکز نزدیک جاده جنگلی ویسر

جاذبه های اطراف جاده جنگلی ویسر