برج لاجیم

 • برج-لاجیم_1
 • برج-لاجیم_2
 • برج-لاجیم_3
 • برج-لاجیم_4
 • برج-لاجیم_5
 • برج-لاجیم_6
 • برج-لاجیم_7
 • برج-لاجیم_8
 • برج-لاجیم_9
 • برج-لاجیم_10
 • برج-لاجیم_11
 • برج-لاجیم_12
 • برج-لاجیم_13
 • برج-لاجیم_14
 • برج-لاجیم_15
 • برج-لاجیم_16
 • برج-لاجیم_17
 • برج-لاجیم_18
 • برج-لاجیم_19
 • برج-لاجیم_20
 • برج-لاجیم_21
 • برج-لاجیم_22
 • برج-لاجیم_23
 • برج-لاجیم_24

درباره برج لاجیم

برج لاجیم بنایی تاریخی است در شهرستان سوادکوه. این برج در زمان تسلط آل زیار بر طبرستان در فاصله سال های ۳۱۶ الی ۴۴۳ هجری قمری بنا شده است. این بنای تاریخی درارتفاعات جنگلی روستایی عاری از پوشش گیاهی مانند یک شبه جزیره که از سه طرف به پرتگاه های عمیق مشرف است قد علم کرده است. در قدیم در حاشیه پرتگاه ها خندقی با دیوارهای عظیم وجود داشت که احتمالا قلعه ای وسیع و پراهمیت را در برمی گرفت که برج لاجیم بخشی از این سازه عظیم را تشکیل می داد.
در کمربند زیر گنبد این برج دو کتیبه به خط کوفی و پهلوی بر روی هم قرار گرفته است. این دو کتیبه بشکل زیبایی با آجرهای تراش‌خورده در زمینه‌ای از گچ سفید نصب شده‌اند... کتیبه ی خط کوفی؛ نام کیا اسماعیل ابوالفوراس شهریار ابن عباس صاحب بنا را به تاریخ ۴۱۳ هجری قمری نشان می‌دهد.
اهمیت برج لاجیم، همانند برج رسکت، بیشتر به دلیل دارا بودن کتیبه های پهلوی در کنار کتیبه کوفی است. این امر نشان می‌دهد که در قرن پنجم هجری قمری در این قسمت از ایران، حکمرانان وقت علاوه بر توجه به هنر دوران قبل از اسلام به خط رایج دوره حکومت شاهان ساسانی نیز اهمیت می‌داده‌اند.  تلفن برج لاجیم :

  وب سایت برج لاجیم : -

  آدرس برج لاجیم : مازندران، جاده فیروزکوه، سوادکوه، خروجی زیرآب،27 کیلومتری جاده،روستای لاجیم

  زمان بازدید برج لاجیم :
 • شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 1 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 2 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • شنبه3 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 4 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 5 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • جمعه 12:00 AM تا 11:59 PM

نمایش نقشه - برج لاجیممراکز نزدیک برج لاجیم

جاذبه های اطراف برج لاجیم