برج رسکت

 • برج-رسکت_1
 • برج-رسکت_2
 • برج-رسکت_3
 • برج-رسکت_4
 • برج-رسکت_5
 • برج-رسکت_6
 • برج-رسکت_7
 • برج-رسکت_8
 • برج-رسکت_9
 • برج-رسکت_10
 • برج-رسکت_11

درباره برج رسکت

بنای برج رسکت (واقع در روستای رسکت از بحش دو دانگه) در آغاز قرن پنجم هجری قمری ساخته شد. این برج شامل بدنه آجری و گنبد است که حد فاصل قسمت فوقانی بدنه و آغاز گنبد آن تزئینات مقرنس کاری شده است.
این برج شاید نسبت به دیگر آثار تاریخی از جاذبه زیادی برخوردار نباشد اما بازدید از دو کتبیه آجری که به خط پهلوی ساسانی و خط کوفی در روی بدنه حک شده است خالی از لطف نیست.

  تلفن برج رسکت :

  وب سایت برج رسکت : -

  آدرس برج رسکت : مازندران، ساری، جاده بریم شهر، بعد از سد سلیمان تنگه، خروجی رسکت، برج رسکت

  زمان بازدید برج رسکت :
 • شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 1 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 2 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • شنبه3 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 4 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 5 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • جمعه 12:00 AM تا 11:59 PM

نمایش نقشه - برج رسکتمراکز نزدیک برج رسکت

جاذبه های اطراف برج رسکت