باغ وحش بابلسر

 • باغ-وحش-بابلسر_1
 • باغ-وحش-بابلسر_2
 • باغ-وحش-بابلسر_3
 • باغ-وحش-بابلسر_4
 • باغ-وحش-بابلسر_5
 • باغ-وحش-بابلسر_6
 • باغ-وحش-بابلسر_7
 • باغ-وحش-بابلسر_8
 • باغ-وحش-بابلسر_9
 • باغ-وحش-بابلسر_10
 • باغ-وحش-بابلسر_11
 • باغ-وحش-بابلسر_12
 • باغ-وحش-بابلسر_13
 • باغ-وحش-بابلسر_14
 • باغ-وحش-بابلسر_15
 • باغ-وحش-بابلسر_16
 • باغ-وحش-بابلسر_17
 • باغ-وحش-بابلسر_18
 • باغ-وحش-بابلسر_19

درباره باغ وحش بابلسر

وارد مجموعه که می شوی احساس می کنی بی جهت وقت برای گذراندن در این باغ وحش گذاشته ای، باغ وحشی به نسبت کوچک و نه چندان تمیز. نزدیک تر که می روی زیبایی حیوانات خیره ات می کند. طوطی هایی به غایت زیبا با بال هایی رنگارنگ، لک لک هایی که ساعت ها با ایستادنشان بر روی یک پا به تو می گویند که "مرغ یک پا دارد" و طاووس هایی که اگر خوش شانس باشید بالهایشان را به رویتان می گشایند.
اگر باغ وحش را جزء گزینه های دیدنی خود انتخاب می کنید و غذا دادن به طوطی ها را دوست دارید با خود پسته و تخمه همراه ببرید.


  تلفن باغ وحش بابلسر : 09111122596

  وب سایت باغ وحش بابلسر : -

  آدرس باغ وحش بابلسر : مازندران، بابلسر، میدان شیلات به طرف دریا


نمایش نقشه - باغ وحش بابلسرمراکز نزدیک باغ وحش بابلسر

جاذبه های اطراف باغ وحش بابلسر

اقامت گاه های اطراف باغ وحش بابلسر

رستوران های اطراف باغ وحش بابلسر

مراکز خرید اطراف باغ وحش بابلسر