امام زاده عبدالله

  • امام-زاده-عبدالله_1
  • امام-زاده-عبدالله_2
  • امام-زاده-عبدالله_3
  • امام-زاده-عبدالله_4
  • امام-زاده-عبدالله_5

درباره امام زاده عبدالله

از جادهٔ هراز به سوی آمل که می روید، پنج کیلومتر ی این شهر رویایی، راهی فرعی از جاده ی اصلی جدا می‌شود تا شما را از میان جنگل‌ سارهای انبوه و بس شگفت طبرستان به حریم مقدس امامزاده ای ببرد، امام زاده ای که تا پا به حریم حرمش می گذارید، روح تان رنگی از هفت طیف نور می گیرد، رنگی که درآمیخته با سبزآبی جنگل بوده و به جان هر زائرش نیرویی شگرف و آرامشی دوچندان می بخشد.
بقعه ی سبز آبی امامزاده عبدالله، در دل روستایی ست کوچک اما دل انگیز که بسیاری از رهگذرهایی که به نیت زیارتی گذرا رفته اند را تا روزها در خود نگه داشته تا سیرآب از آرامش ازلی طبیعت راهی اش کنند.
در این آرامگاه، گذشته از صحن و بقعه‌اش، حجره‌هایی ست برای اقامت مسافران و زائران تا دور از هیاهوی کاذب زندگی ماشینی، زمانی را به سیر در خویشتن بپردازند.

  تلفن امام زاده عبدالله :

  وب سایت امام زاده عبدالله : -

  آدرس امام زاده عبدالله : مازندران، 5 کیلومتری آمل، روستای امام زاده عبدالله


نمایش نقشه - امام زاده عبداللهمراکز نزدیک امام زاده عبدالله

جاذبه های اطراف امام زاده عبدالله