امامزاده ابراهیم

 • امامزاده-ابراهیم_1
 • امامزاده-ابراهیم_2
 • امامزاده-ابراهیم_3
 • امامزاده-ابراهیم_4
 • امامزاده-ابراهیم_5
 • امامزاده-ابراهیم_6
 • امامزاده-ابراهیم_7
 • امامزاده-ابراهیم_8
 • امامزاده-ابراهیم_9
 • امامزاده-ابراهیم_10
 • امامزاده-ابراهیم_11
 • امامزاده-ابراهیم_12
 • امامزاده-ابراهیم_13
 • امامزاده-ابراهیم_14
 • امامزاده-ابراهیم_15
 • امامزاده-ابراهیم_16
 • امامزاده-ابراهیم_17
 • امامزاده-ابراهیم_18
 • امامزاده-ابراهیم_19
 • امامزاده-ابراهیم_20

درباره امامزاده ابراهیم

بناییست که در قرن نهم هجری در مرکز شهر قدیم بابلسر ساخته شده و در واقع یکی از زیارتگاه های مهم و قابل توجه عوام در منطقه ی مازندران به شمار می رود.
گفتنی ست که در بین اهالی منطقه، امامزاده ابراهیم به نام "ابوجواب" معروف بوده و محلی ها عقیده دارند که امامزاده ابراهیم پسرامام موسی (ع) می باشد و مورخان اخوتش با امام رضا(ع) را تائید میکند.
ساختمان بقعه بنایی است 8 ضلعی، با گنبدی کلاه درویشی که داخل بنای اصلی، و بر جرز مسجد گچبری های ظریفی خلق شده که به واقع در نوع خود بی نظیرند.


  تلفن امامزاده ابراهیم :

  وب سایت امامزاده ابراهیم : -

  آدرس امامزاده ابراهیم : آدرس: مازندران، بابلسر، بازار محله مشهد سر

  زمان بازدید امامزاده ابراهیم :
 • شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 1 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 2 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • شنبه3 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 4 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 5 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • جمعه 12:00 AM تا 11:59 PM

نمایش نقشه - امامزاده ابراهیممراکز نزدیک امامزاده ابراهیم

جاذبه های اطراف امامزاده ابراهیم

اقامت گاه های اطراف امامزاده ابراهیم

رستوران های اطراف امامزاده ابراهیم

مراکز خرید اطراف امامزاده ابراهیم