شما اینجا هستید: لرستان | خرم آباد | گرداب سنگی

گرداب سنگی

  • گرداب-سنگی_1
  • گرداب-سنگی_2

درباره گرداب سنگی

از جمله مهم ترین آثار تاریخی استان لرستان گرداب سنگی 1600 ساله می باشد که متعلق به دوره ساسانی است. مخزن این گرداب قدیمی 18 متر قطر دارد که گفته می شود در نوع خود قدیمی ترین در دنیاست. این چشمه که دورتا دور آن را دیواری سنگی در بر گرفته در زمانهای دور تأمین کننده آب شهر بوده و آسیابی که در فاصله 12 کیلومتری از آن قرار داشته را می چرخانده است.گفته می شود زمان های بسیار دور این چشمه با سراشیبی سنگی، به غارهایی منتهی می شده که جایگاه انسان های اولیه  حدود 4000 سال پیش بوده است.

  تلفن گرداب سنگی :

  وب سایت گرداب سنگی : -

  آدرس گرداب سنگی : استان لرستان،خرم آباد،خیابان 17 شهریور،میدان تختی

  زمان بازدید گرداب سنگی :
  • شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 1 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 2 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • شنبه3 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 4 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 5 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • جمعه 12:00 AM تا 11:59 PM

نمایش نقشه - گرداب سنگیمراکز نزدیک گرداب سنگی

جاذبه های اطراف گرداب سنگی

اقامت گاه های اطراف گرداب سنگی

رستوران های اطراف گرداب سنگی