سنگ نوشته خرم آباد

  • سنگ-نوشته-خرم-آباد_1
  • سنگ-نوشته-خرم-آباد_2

درباره سنگ نوشته خرم آباد

بر روی یک سنگ مستطیل شکل در شمال خرابه های شهر قدیمی "شاپورخواست" نوشته هایی به خط کوفی حکاکی شده که مربوط به زمان حکومت یکی از امرای ملکشاه سلجوقی است. گفته می شود متن این کتیبه  دو فرمان منع مردم از پوشیدن لباس ابریشمی و اجازه علف چرانی به دامداران است. این اثر در زمان های گذشته به "برد نوشته" معروف بوده است.

  تلفن سنگ نوشته خرم آباد :

  وب سایت سنگ نوشته خرم آباد : -

  آدرس سنگ نوشته خرم آباد : استان لرستان،خرم آباد، خیابان شریعتی

  زمان بازدید سنگ نوشته خرم آباد :
  • شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 1 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 2 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • شنبه3 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 4 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 5 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • جمعه 12:00 AM تا 11:59 PM

نمایش نقشه - سنگ نوشته خرم آبادمراکز نزدیک سنگ نوشته خرم آباد

جاذبه های اطراف سنگ نوشته خرم آباد

اقامت گاه های اطراف سنگ نوشته خرم آباد

رستوران های اطراف سنگ نوشته خرم آباد