قلعه ناصری

  • قلعه-ناصری_1
  • قلعه-ناصری_2
  • قلعه-ناصری_3

درباره قلعه ناصری

در سفر خود به استان سیستان و بلوچستان اگر به شهر ایرانشهر سری زدید، دیدار از قلعه ی باشکوه ناصری را از دست ندهید. یادگاری از دوران قاجار که به پیشنهاد ناصرالدوله فرمانروای کرمان و بلوچستان و به فرمان ناصرالدین شاه ساخته شده است. این قلعه ی با شکوه که در مدت 7 سال ساخته شده است با وجود تخریب معماری داخلی؛ همچنان تزئینات سردر ورودی و برج های دو طرف قلعه با ظرافت و زیبایی خودنمایی می کنند.

  تلفن قلعه ناصری : -

  وب سایت قلعه ناصری : -

  آدرس قلعه ناصری : زاهدان، خیابان امام خمینی، خیابان کلات

  زمان بازدید قلعه ناصری :
  • شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 1 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 2 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • شنبه3 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 4 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 5 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • جمعه 12:00 AM تا 11:59 PM

نمایش نقشه - قلعه ناصریمراکز نزدیک قلعه ناصری

جاذبه های اطراف قلعه ناصری