قدمگاه خضر

درباره قدمگاه خضر

در منطقه سپوزه در جنوب غربی چابهار، زیارتگاهی وجود دارد که به قدمگاه خضر نبی معروف است. این زیارتگاه که در گذشته شاهد برگزاری مراسم های خاص مذهبی بوده است، نزد مردم چابهار از احترام خاصی برخوردار بوده و محلی ها بر این باورند که خضرنبی پیامبر همیشه زنده در اینجا زنده بوده و نگهبان دریاها، لنج ها و کشتی های آنان می باشد. زنان این منطقه هر جمعه با پای پیاده برای برآورده شدن حاجتشان به این زیارتگاه رفته و شمع روشن می کنند.شما هم اگر حاجتی دارید شمعی به دست گرفته و به این زیارتگاه بروید؛ باشد که حاجت روا شوید!آدرس ذکر شده حدودی می باشد.

  تلفن قدمگاه خضر :

  وب سایت قدمگاه خضر : -

  آدرس قدمگاه خضر : استان سیستان و بلوچستان،جنوب غربی چابهار، منطقه سپوزه

  زمان بازدید قدمگاه خضر :
  • شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 1 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 2 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • شنبه3 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 4 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 5 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • جمعه 12:00 AM تا 11:59 PM

نمایش نقشه - قدمگاه خضرمراکز نزدیک قدمگاه خضر

جاذبه های اطراف قدمگاه خضر

اقامت گاه های اطراف قدمگاه خضر

رستوران های اطراف قدمگاه خضر

مراکز خرید اطراف قدمگاه خضر