دهانه غلامان

  • دهانه-غلامان_1
  • دهانه-غلامان_2
  • دهانه-غلامان_3

درباره دهانه غلامان

شهری عظیم، مدفون شده زیر تپه ای شنی، خبر از مردمان متمدنی می دهد که در دوره ی باشکوه هخامنشیان در این ناحیه روزگار می گذراندند. شهری که تمامی بناهای آن از خشت و گل و با برنامه ریزی شهر و روی اصول ساخته شده  است. از مهم ترین بناهای بجا مانده در این شهر می توان به نیایشگاهی بزرگ اشاره کرد که محل برگزاری مراسم مذهبی مرمان این شهر بوده است. کارشناسان بدلیل نبود هیچ نشانه ای از آتشسوزی و جنگ تنها دلیل متروکه شدن شهر را تغییر مسیر رود هیرمند می دانند که منبع اصلی آب شهر بوده است.

  تلفن دهانه غلامان : -

  وب سایت دهانه غلامان : -

  آدرس دهانه غلامان : حدود 2 کیلومترى روستاى قلعه نو، حدود 44 كيلو مترى شهر زابل

  زمان بازدید دهانه غلامان :
  • شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 1 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 2 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • شنبه3 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 4 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 5 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • جمعه 12:00 AM تا 11:59 PM

نمایش نقشه - دهانه غلامانمراکز نزدیک دهانه غلامان

جاذبه های اطراف دهانه غلامان