آتشکده کرکو

  • آتشكده-كركو_1
  • آتشكده-كركو_2
  • آتشكده-كركو_3

درباره آتشکده کرکو

 آتشکده کرکو  از مهترین آتشکده های ایران و متعلق به دوران ساسانی می باشد که در روستایی با همین نام در شهرستان زابل قرار دارد. مکانی مقدس که از آتش آن برای روشن نگه داشتن آتش در آتشکده های دیگر نیز استفاده می کردند و در بسیاری از سفرنامه ها از آن یاد شده است و موبدان آن نیز مورد احترام وبژه ای بوده اند. در اطراف این آتشکده خانه هایی قدیمی یادگاری از دوران قاجار قرار دارند که در میان آنها اتاق گچبری از تزئینات زیبایی برخوردار می باشد.

  تلفن آتشکده کرکو :

  وب سایت آتشکده کرکو : -

  آدرس آتشکده کرکو : کیلومتر 30جاده زابل

  زمان بازدید آتشکده کرکو :
  • شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 1 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 2 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • شنبه3 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 4 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 5 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • جمعه 12:00 AM تا 11:59 PM

نمایش نقشه - آتشکده کرکومراکز نزدیک آتشکده کرکو

جاذبه های اطراف آتشکده کرکو