کاروانسرای سنگی آهوان

  • کاروانسرای-سنگی-آهوان_1
  • کاروانسرای-سنگی-آهوان_2

درباره کاروانسرای سنگی آهوان

سمنان را بی اغراق می توان استان مادر کاروانسراهای ایران نامید؛ استانی که بدلیل میزبانی جاده ابریشم، کاروانسراهای متعددی را در گوشه و کنار خود جای داده است. از میان این کاروانسراها اما کاروانسرای آهوان یا رباط انوشیروانی بدلیل سازه سنگی خود تفاوتی خاص با سایر کاروانسراها داشته و این تفاوت زیبایی منحصربفردی به آن بخشیده است.در فاصله ای نه چندان طولانی از این کاروانسرا، کاروانسرای شاه عباسی قرار گرفته که دیدار از آن نیز خالی از لطف نیست. مکان این کاروانسرا روی نقشه حدودی است.

  تلفن کاروانسرای سنگی آهوان : -

  وب سایت کاروانسرای سنگی آهوان : -

  آدرس کاروانسرای سنگی آهوان : استان سمنان، 42 کیلومتری خاورشهر سمنان، منطقه آهوان

  زمان بازدید کاروانسرای سنگی آهوان :
  • شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 1 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 2 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • شنبه3 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 4 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • 5 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
  • جمعه 12:00 AM تا 11:59 PM

نمایش نقشه - کاروانسرای سنگی آهوانمراکز نزدیک کاروانسرای سنگی آهوان

جاذبه های اطراف کاروانسرای سنگی آهوان