آرامگاه شیخ ابوالحسن خرقانی

 • آرامگاه-شیخ-ابوالحسن-خرقانی_1
 • آرامگاه-شیخ-ابوالحسن-خرقانی_2
 • آرامگاه-شیخ-ابوالحسن-خرقانی_3
 • آرامگاه-شیخ-ابوالحسن-خرقانی_4
 • آرامگاه-شیخ-ابوالحسن-خرقانی_5
 • آرامگاه-شیخ-ابوالحسن-خرقانی_6
 • آرامگاه-شیخ-ابوالحسن-خرقانی_7
 • آرامگاه-شیخ-ابوالحسن-خرقانی_8

درباره آرامگاه شیخ ابوالحسن خرقانی

"هر که در این سرا درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید چه آنکس که به درگاه باریتعالی به جان ارزد البته بر خوان بوالحسن به نان ارزد"اگر با خواندن این جمله ی زیبا به فکر فرو رفته و به دنبال نویسنده ی آن هستید می توانید به آرامگاه عارف بزرگ،شیخ ابوالحسن خرقانی در روستای خرقان که بر روی تپه ای سرسبز قرار دارد سری بزنید. گرچه آرامگاه این عارف معماری خاصی ندارد اما دیدار از این مکان مقدس و محرابی که به دوران ایلخانیان برمی گردد، و آشنایی با شاگرد بازید بسطامی و استاد خواجه عبدالله انصاری خالی از لطف نیست.

  تلفن آرامگاه شیخ ابوالحسن خرقانی : -

  وب سایت آرامگاه شیخ ابوالحسن خرقانی : -

  آدرس آرامگاه شیخ ابوالحسن خرقانی : استان سمنان، ۲۴ کیلومتری شاهرود، بر روی تپه‌ای در شمال روستای خرقان

  زمان بازدید آرامگاه شیخ ابوالحسن خرقانی :
 • شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 1 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 2 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • شنبه3 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 4 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • 5 شنبه 12:00 AM تا 11:59 PM
 • جمعه 12:00 AM تا 11:59 PM

نمایش نقشه - آرامگاه شیخ ابوالحسن خرقانیمراکز نزدیک آرامگاه شیخ ابوالحسن خرقانی

جاذبه های اطراف آرامگاه شیخ ابوالحسن خرقانی

اقامت گاه های اطراف آرامگاه شیخ ابوالحسن خرقانی