موزه باستان شناسی (مرد نمکی)

 • موزه-باستان-شناسی-(مرد-نمکی)_1
 • موزه-باستان-شناسی-(مرد-نمکی)_2
 • موزه-باستان-شناسی-(مرد-نمکی)_3
 • موزه-باستان-شناسی-(مرد-نمکی)_4
 • موزه-باستان-شناسی-(مرد-نمکی)_5
 • موزه-باستان-شناسی-(مرد-نمکی)_6
 • موزه-باستان-شناسی-(مرد-نمکی)_7
 • موزه-باستان-شناسی-(مرد-نمکی)_8
 • موزه-باستان-شناسی-(مرد-نمکی)_9
 • موزه-باستان-شناسی-(مرد-نمکی)_10
 • موزه-باستان-شناسی-(مرد-نمکی)_11
 • موزه-باستان-شناسی-(مرد-نمکی)_12

درباره موزه باستان شناسی (مرد نمکی)

مردان نمکی با مو و ریش های بلند و سفید، بجا مانده از دوران هخامنشی را می توانید در موزه باستان شناسی زنجان مشاهده کنید. این اجساد پوشیده شده ازنمک در پروژه های استخراج نمک از معدن چهر آباد در روستای حمزه لو یافت شده اند که باستان شناسان احتمال داده اند برای فرار از جنگ به غار پناه آورده و در همین مکان تا پایان زندگی خود ساکن بوده اند.

  تلفن موزه باستان شناسی (مرد نمکی) : 024-3236121

  وب سایت موزه باستان شناسی (مرد نمکی) : -

  آدرس موزه باستان شناسی (مرد نمکی) : استان زنجان،زنجان، سبزه میدان، عمارت ذوالفقاری


نمایش نقشه - موزه باستان شناسی (مرد نمکی)مراکز نزدیک موزه باستان شناسی (مرد نمکی)

جاذبه های اطراف موزه باستان شناسی (مرد نمکی)

اقامت گاه های اطراف موزه باستان شناسی (مرد نمکی)

رستوران های اطراف موزه باستان شناسی (مرد نمکی)

مراکز خرید اطراف موزه باستان شناسی (مرد نمکی)