شما اینجا هستید: زنجان | زنجان | مجموعه داش کسن

مجموعه داش کسن

 • مجموعه-داش-کسن_1
 • مجموعه-داش-کسن_2
 • مجموعه-داش-کسن_3
 • مجموعه-داش-کسن_4
 • مجموعه-داش-کسن_5
 • مجموعه-داش-کسن_6
 • مجموعه-داش-کسن_7
 • مجموعه-داش-کسن_8
 • مجموعه-داش-کسن_9
 • مجموعه-داش-کسن_10
 • مجموعه-داش-کسن_11
 • مجموعه-داش-کسن_12
 • مجموعه-داش-کسن_13
 • مجموعه-داش-کسن_14
 • مجموعه-داش-کسن_15
 • مجموعه-داش-کسن_16
 • مجموعه-داش-کسن_17
 • مجموعه-داش-کسن_18
 • مجموعه-داش-کسن_19
 • مجموعه-داش-کسن_20
 • مجموعه-داش-کسن_21
 • مجموعه-داش-کسن_22

درباره مجموعه داش کسن

نه اشتباه نکنید! اینجا معبد چینی ها نیست!با دیدن کنده کاری های معبد داش کسن که به شکل ظریفی دو تصویر اژدها، در دل کوه حک شده اند، به یاد طرح های چینی خواهید افتاد. مجموعه داش کسن دارای سه غار می باشد که در دل کوه قرار دارند. طراحی ها یادگار هنرمندان چینی می باشند که به فرمان اولجایتو طرح های اسلیمی را در دل کوه حک کرده اند. باستان شناسان عقیده دارند که این سه غار در دوره های محتلف مورد استفاده قرار گرفته اند که قدیمی ترین آنها به دوران مادها برمی گردد و در نهایت محوطه ی تاریخی داش کسن به عنوان آرامگاهی برای ایلخانیان بشمار می رفته است. از روستای ویر به بعد کاملا راه خاکی و بدون تابلوی راهنما است. از حاشیه روستا تا معبد حدود پنج کیلومتر راه را باید طی کرد که بهتر است یکی از اهالی را به عنوان راهنما با خود همراه داشته باشید؛ تا برای یافتن محل معبد دچار مشکل نشوید.

  تلفن مجموعه داش کسن : -

  وب سایت مجموعه داش کسن : -

  آدرس مجموعه داش کسن : استان زنجان، 10 کیلومتری جنوب شرقی سلطانیه، در نزدیکی روستای ویر


نمایش نقشه - مجموعه داش کسنمراکز نزدیک مجموعه داش کسن

جاذبه های اطراف مجموعه داش کسن