پل بند لشکر

  • پل-بند-لشکر-تریپ-با-ما-(1)
  • پل-بند-لشکر-تریپ-با-ما-(2)
  • پل-بند-لشکر-تریپ-با-ما-(3)
  • پل-بند-لشکر-تریپ-با-ما-(4)

درباره پل بند لشکر

در سفرتان به شهرستان شوشتر که می توان آن را موزه ای از سازه های آبی دانست، پیشنهاد می کنیم دیدار از بنای دیگری از مجموعه نظام آبی تاریخی شوشتر، یعنی پل بند لشکر را در برنامه سفر خود جای دهید. پل بند لشکر در حال حاضر سالم ترین پل بند به جا مانده از دوران ساسانیست.

  تلفن پل بند لشکر : 0

  وب سایت پل بند لشکر : -

  آدرس پل بند لشکر : استان خوزستان، شوشتر، میدان شاهد، کنار امام زاده عبدالله


نمایش نقشه - پل بند لشکرمراکز نزدیک پل بند لشکر

جاذبه های اطراف پل بند لشکر

اقامت گاه های اطراف پل بند لشکر