تپه های شوش

  • تپه-های-شوش_1

درباره تپه های شوش

منطقه شرقی تپه های شوش به نام شهر شاهی نامگذاری شده است. از این تپه ها آثار فراوانی متعلق به دوره های عیلامی، هخامنشی، اشکانی و ساسانی بدست آمده که مؤید استقرار انسانی در چندین دوره تاریخی است. بقایای شهر پانزدهم که مبین یک شهر عیلامی است از این منطقه بدست آمده است. این شهر که در عمق 15 متری سطح تپه ها قرار دارد، بقایای آثاری از خیابان ها، معابر و سکونت گاه های مردم آن دوران را به نمایش می گذارد.

  تلفن تپه های شوش : 0

  وب سایت تپه های شوش : -

  آدرس تپه های شوش : خوزستان، شوش، خیابان امام خمینی


نمایش نقشه - تپه های شوشمراکز نزدیک تپه های شوش

جاذبه های اطراف تپه های شوش