آسیاب های شوشتر

 • آسیاب-های-شوشتر_1
 • آسیاب-های-شوشتر_2
 • آسیاب-های-شوشتر_3
 • آسیاب-های-شوشتر_4
 • آسیاب-های-شوشتر_5
 • آسیاب-های-شوشتر_6
 • آسیاب-های-شوشتر_7
 • آسیاب-های-شوشتر_8
 • آسیاب-های-شوشتر_9
 • آسیاب-های-شوشتر_10
 • آسیاب-های-شوشتر_11
 • آسیاب-های-شوشتر_12
 • آسیاب-های-شوشتر_13

درباره آسیاب های شوشتر

در سفر به استان خوزستان حتما دیدار از شهر کهن شوشتر را در برنامه سفر خود قرار دهید؛ شهری که بی اغراق می توان آن را موزه ای از سازه های آبی برشمرد. نام سازه ی آبی شوشتر که بعد از پشت سر گذاشتن سالیان دور زیبایی منحصر بفرد آن همچنان باقیست در میان 58 پدیده شگفت انگیز بازمانده از فرهنگ بشری به چشم می خورد که به عنوان نخستین میراث جهانی از سوی یونسکو ثبت شده است. این شبکه آبیاری عظیم یادگاری از دوران ساسانیان می باشد که در سفرنامه "مادام ژان دیولافوآ"، باستان‌ شناس نامدار فرانسوی از این محوطه به عنوان بزرگ‌ ترین مجموعه صنعتی پیش از انقلاب صنعتی یاد کرده است.از اهداف اصلی این تجلی گاه هنر ایرانیان توانمند کردن قطره های آب و بهره گیری از نیروی پنهان آن برای چرخیدن سنگ های آسیاب می باشد.

  تلفن آسیاب های شوشتر : 061-36228930

  وب سایت آسیاب های شوشتر : -

  آدرس آسیاب های شوشتر : خوزستان، شوشتر، میدان 15 خرداد


نمایش نقشه - آسیاب های شوشترمراکز نزدیک آسیاب های شوشتر

جاذبه های اطراف آسیاب های شوشتر

اقامت گاه های اطراف آسیاب های شوشتر

رستوران های اطراف آسیاب های شوشتر