مناره خسرو گرد

  • مناره-خسرو-گرد_1
  • مناره-خسرو-گرد_2
  • مناره-خسرو-گرد_3
  • مناره-خسرو-گرد_4
  • مناره-خسرو-گرد_5
  • مناره-خسرو-گرد_6
  • مناره-خسرو-گرد_7
  • مناره-خسرو-گرد_8
  • مناره-خسرو-گرد_9

درباره مناره خسرو گرد

مناره خسروگرد، مناره ای 38 متری در غرب شهر سبزوار است که از زیباترین مناره های تاریخی قرن ششم ه.ق محسوب می شود. در بالای این مناره دو کتیبه کوفی حک شده که زیبایی خاصی به آن بخشیده اند.  این مناره که به اشتباه گمان می شد تنها بازمانده مسجد عظیم خسروگرد است، میل راهیابی بوده که سال های متمادی هدایت گر در راه ماندگان سبزواری بوده است.

  تلفن مناره خسرو گرد : -

  وب سایت مناره خسرو گرد : -

  آدرس مناره خسرو گرد : خراسان رضوی، جاده شاهرود به سبزوار، نرسيده به سبزوار، 10 كيلومتري غرب سبزوار، روستاي خسروگرد


نمایش نقشه - مناره خسرو گردمراکز نزدیک مناره خسرو گرد