آرامگاه خیام

 • آرامگاه-خیام_1
 • آرامگاه-خیام_2
 • آرامگاه-خیام_3
 • آرامگاه-خیام_4
 • آرامگاه-خیام_5
 • آرامگاه-خیام_6
 • آرامگاه-خیام_7
 • آرامگاه-خیام_8
 • آرامگاه-خیام_9
 • آرامگاه-خیام_10
 • آرامگاه-خیام_11
 • آرامگاه-خیام_12
 • آرامگاه-خیام_13
 • آرامگاه-خیام_14
 • آرامگاه-خیام_15
 • آرامگاه-خیام_16
 • آرامگاه-خیام_17
 • آرامگاه-خیام_18
 • آرامگاه-خیام_19
 • آرامگاه-خیام_20
 • آرامگاه-خیام_21
 • آرامگاه-خیام_22
 • آرامگاه-خیام_23
 • آرامگاه-خیام_24
 • آرامگاه-خیام_25
 • آرامگاه-خیام_26
 • آرامگاه-خیام_27
 • آرامگاه-خیام_28
 • آرامگاه-خیام_29
 • آرامگاه-خیام_30
 • آرامگاه-خیام_31
 • آرامگاه-خیام_32
 • آرامگاه-خیام_33
 • آرامگاه-خیام_34
 • آرامگاه-خیام_35
 • آرامگاه-خیام_36
 • آرامگاه-خیام_37
 • آرامگاه-خیام_38
 • آرامگاه-خیام_39
 • آرامگاه-خیام_40
 • آرامگاه-خیام_41
 • آرامگاه-خیام_42
 • آرامگاه-خیام_43
 • آرامگاه-خیام_44
 • آرامگاه-خیام_45
 • آرامگاه-خیام_46
 • آرامگاه-خیام_47
 • آرامگاه-خیام_48
 • آرامگاه-خیام_49
 • آرامگاه-خیام_50
 • آرامگاه-خیام_51
 • آرامگاه-خیام_52
 • آرامگاه-خیام_53
 • آرامگاه-خیام_54
 • آرامگاه-خیام_55
 • آرامگاه-خیام_56
 • آرامگاه-خیام_57
 • آرامگاه-خیام_58
 • آرامگاه-خیام_59
 • آرامگاه-خیام_60
 • آرامگاه-خیام_61
 • آرامگاه-خیام_62
 • آرامگاه-خیام_63

درباره آرامگاه خیام

حکیم غیاث‌الدین ابوالفتح عُمَر بن ابراهیم خیام نیشابوری در  ۲۸ اردیبهشت ۴۲۷ در نیشابور دیده به جهان گشود .وی از ریاضی‌دانان، ستاره‌شناسان و شاعران بنام ایران در دورهٔ سلجوقی است. گرچه پایگاه علمی خیام برتر از جایگاه ادبی او است و حجةالحق لقب داشته است؛ ولی آوازهٔ وی بیشتر به واسطهٔ نگارش رباعیاتش است که شهرت جهانی دارد.یکی از برجسته‌ترین کارهای وی را می‌توان اصلاح گاهشماری ایران دانست که به  تقویم جلالی شهره است، دانست. این نام گذاری به واسطه ی نام جلال‌الدین ملکشاه صورت گرفت. خیام در ریاضیات، علوم ادبی، دینی و تاریخی استاد بود. نقش خیام در حل معادلات درجه سوم و مطالعات‌اش دربارهٔ اصل پنجم اقلیدس نام او را به عنوان ریاضی‌دانی برجسته در تاریخ علم ثبت کرده‌است.این شاعر گرانقدر در سال 502 هجری درگذشت ولی با آثارش یادش را ماندگار نمود.

  تلفن آرامگاه خیام : -

  وب سایت آرامگاه خیام : -

  آدرس آرامگاه خیام : خراسان رضوی، نیشابور، خیابان عرفان


نمایش نقشه - آرامگاه خیاممراکز نزدیک آرامگاه خیام