آبگرم معدنی دیگ رستم

درباره آبگرم معدنی دیگ رستم

بعد از گذشتن از روستای نای بند به جاده ای خواهید رسید که اطراف آن از درختان خرما پر شده است. از تپه مشرف بر این مکان، چشمه ای جوشان را خواهید دید که آب گرم دیگ رستم نام دارد. چشمه ی کوچکی که بخاطر وجود گوگرد، مسیری که جریان دارد را به رنگ زرد درآورده است. درجه حرارات آب چشه بسیار بالا می باشد و در محل خود چشمه، آب در آستانه جوشیدن است. پس از طی حدود ۲۰۰ متر آب به داخل استخری هدایت می شود که گویا بوسیله نیروی انتظامی که در آن محل پاسگاهی نیز دارد بنا شده است. طی این مسیر، آب کمی از گرمای خود را از دست می دهد و در محل استخر حرارت آن به اندازه ای است که می توان در داخل آب شنا کرد. حرارت و وجود املاح آب چشمه برای رفع دردهای رماتیسمی مفید می باشد.مسافرینی که مسیر کرمان به مشهد و بالعکس را طی می کنند با توقف و استراحت در این مکان می توانند از این استخر استفاده نمایند. هم اکنون این امکان تنها برای آقایان فراهم می باشد. به همراه داشتن آب ومواد غذایی برای سفر به این منطقه پیشنهاد می شود. 

  تلفن آبگرم معدنی دیگ رستم :

  وب سایت آبگرم معدنی دیگ رستم : -

  آدرس آبگرم معدنی دیگ رستم : آدرس : جاده طبس – دیهوک – راور ( بعد از روستای نای بند و به فاصله ۱۰ کیلومتر بسمت راور- در این محل پاسگاه نیروی انتظامی مشخص است)


نمایش نقشه - آبگرم معدنی دیگ رستممراکز نزدیک آبگرم معدنی دیگ رستم

جاذبه های اطراف آبگرم معدنی دیگ رستم