کاروانسرای کنارگرد

  • کاروانسرای-کنارگرد_1
  • کاروانسرای-کنارگرد_2
  • کاروانسرای-کنارگرد_3
  • کاروانسرای-کنارگرد_4

درباره کاروانسرای کنارگرد

ازجمله دیدنی های دیگر ری؛ کاروانسرای کنارگرد است که در بخش فشافویه حسن آبادِ شهر ری واقع شده است. ساختار معماری این کاروانسرا متشکل از گِل، گچ و آجر است که به صورت دو ایوان ساخته شده، و از نظر قدمت به عهد صفویان قد می دهد.
کاروانسراها عموما از چند قسمت تشکیل می‌شدند؛ در وسط میدان فضای بزرگی که برای باراندازی و بسته‌بندی بارها اختصاص داشت ... در کنار این باراندازها چندین شبستان و حجره مانند و طاق نما هایی وجود داشت که مرکز اطراق تاجران و صاحبان کالاها، باربران و ساربانان بوده است. علت نام‌برداری این بنا به کنارگرد، روستایی ست به همین نام که در کنار آن واقع شده است.

  تلفن کاروانسرای کنارگرد : 0

  وب سایت کاروانسرای کنارگرد : -

  آدرس کاروانسرای کنارگرد : تهران، شهر ری، بخش فشافویه حسن آباد


نمایش نقشه - کاروانسرای کنارگردمراکز نزدیک کاروانسرای کنارگرد

جاذبه های اطراف کاروانسرای کنارگرد