شما اینجا هستید: تهران | شهر تهران | کاخ موزه گلستان

کاخ موزه گلستان

 • کاخ-موزه-گلستان_1
 • کاخ-موزه-گلستان_2
 • کاخ-موزه-گلستان_3
 • کاخ-موزه-گلستان_4
 • کاخ-موزه-گلستان_5
 • کاخ-موزه-گلستان_6
 • کاخ-موزه-گلستان_7
 • کاخ-موزه-گلستان_8
 • کاخ-موزه-گلستان_9
 • کاخ-موزه-گلستان_10
 • کاخ-موزه-گلستان_11
 • کاخ-موزه-گلستان_12
 • کاخ-موزه-گلستان_13
 • کاخ-موزه-گلستان_14
 • کاخ-موزه-گلستان_15
 • کاخ-موزه-گلستان_16
 • کاخ-موزه-گلستان_17
 • کاخ-موزه-گلستان_18
 • کاخ-موزه-گلستان_19
 • کاخ-موزه-گلستان_20
 • کاخ-موزه-گلستان_21
 • کاخ-موزه-گلستان_22
 • کاخ-موزه-گلستان_23
 • کاخ-موزه-گلستان_24
 • کاخ-موزه-گلستان_25
 • کاخ-موزه-گلستان_26
 • کاخ-موزه-گلستان_27
 • کاخ-موزه-گلستان_28
 • کاخ-موزه-گلستان_29
 • کاخ-موزه-گلستان_30
 • کاخ-موزه-گلستان_31
 • کاخ-موزه-گلستان_32
 • کاخ-موزه-گلستان_33
 • کاخ-موزه-گلستان_34
 • کاخ-موزه-گلستان_35
 • کاخ-موزه-گلستان_36
 • کاخ-موزه-گلستان_37
 • کاخ-موزه-گلستان_38
 • کاخ-موزه-گلستان_39
 • کاخ-موزه-گلستان_40
 • کاخ-موزه-گلستان_41
 • کاخ-موزه-گلستان_42
 • کاخ-موزه-گلستان_43
 • کاخ-موزه-گلستان_44
 • کاخ-موزه-گلستان_45
 • کاخ-موزه-گلستان_46
 • کاخ-موزه-گلستان_47
 • کاخ-موزه-گلستان_48
 • کاخ-موزه-گلستان_49
 • کاخ-موزه-گلستان_50
 • کاخ-موزه-گلستان_51
 • کاخ-موزه-گلستان_52

درباره کاخ موزه گلستان

مجموعه کاخ گلستان، یادگاری به جای مانده از ارگ تاریخی تهران محل اقامت شاهان سلسله قاجار و از زیباترین و کهنترین بناهای پایتخت دویست ساله ایران است. این بنا روزگاری همانند نگینی در میان این ارگ می درخشید اما امروزه از آن جلال و شکوه دیگر خبری نیست .این کاخ نیز مانند دیگر کاخ های پادشاهی یادگارهایی از دوران شاهان اعصار گذشته را در دل خود جای داده است. کهن‌ترین و معروفترین بناهای موجود در این مجموعه ایوان تخت مرمر و خلوت کریمخانی است که متعلق به دوران کریمخان زند است.
اما بازدید از دیگر بخش های کاخ مانند اتاق موزه (تالار سلام) و حوضخانه آن، تالار آینه، تالار عاج یا سفره خانه، تالاربرلیان یا تشریفات، عمارت شمس العماره، عمارت بادگیر و حوضخانه وسیع آن، تالار الماس، کاخ ابیض و ... نیز خالی از لطف نیست.تاریخچه کاخ و ارگ سلطنتی
سابقه تاریخی ارگ سلطنتی که محدوده مکانی آن از شمال، خیابان و میدان امام خمینی، از غرب، خیابان خیام، از شرق، خیابان ناصر خسرو و از جنوب، خیابان پانزده خرداد بود؛ به روزگار صفویه باز می گردد .
شاه طهماسب اول صفوی (930-984) نخستین پادشاهی بود که در سفرهای خود به قصد زیارت مقبره حضرت عبدالعظیم دستور داد بارویی به طول یک فرسخ به دور قصبه تهران احداث شود. پس از او شاه عباس صفوی در قسمت شمالی حصار طهماسبی چهار باغ و چنارستانی احداث کرد که بعدها دیوار بلندی گرد آن بنا کرده و عمارات مقر سلطنتی را در داخل آن ساخته و آن را ارگ نامیدند .
در اواخر عهد صفوی تهران گاهی مقر موقت دربار شاهان صفوی قرار می گرفت و حتی شاه سلیمان (1077-1105) کاخی در این شهر برای خود بنا نهاد. ولی امروز اثری از بناهای دوره صفوی باقی نمانده است .کهن‌ترین بناهای موجود در مجموعه گلستان، ایوان تخت مرمر و خلوت کریمخانی است. کریمخان زند در نبرد های خود بر ضد محمد حسن خان قاجار در سال 1172 تهران را مرکز اردوکشی خود قرار داد و پس از پیروزی در این جنگ در دیوانخانه قدیم تهران که در زمان شاه سلیمان ساخته شده بود بار عام داد و با عنوان وکیل الرعایا حکومت ایران را در دست گرفت .
به فرمان او در تابستان همان سال حصار ارگ مجددا احیاء شد و یک دست حرمخانه و خلوتخانه و عمارت دارالحکومه در داخل آن بنا گردید و در تابستان سال بعد (1173) که اردوی خود را به چمن سلطانیه (زنجان) منتقل نمود، دستور داد یک دست عمارت خاصه و دیوانخانه بزرگ به سبک ساسانی و باغی در جنب آن بنا نمایند .
پس از مرگ کریمخان زند در 1193 آقا محمد خان قاجار در 1200 تهران را به پایتختی برگزید، ولی به دلیل لشکر کشیهای دائمی کمتر در مقر حکومت خود به سر می برد، و برای عمارت و آبادانی چندان فرصت نداشت. تا آنکه فتحعلی شاه در سال 1211 بر تخت سلطنت ایران جلوس کرد، از آن زمان به بعد با گسترش دستگاه اداری و تشریفات سلطنتی بناهای متعددی در داخل ارگ تهران عمدتا در زمان فتحعلی شاه و ناصرالدین شاه قاجار احداث شد. در دوران رضا شاه پهلوی، بخشهای بزرگی از ارگ تهران، از جمله حصار دور آن، سردر باب عالی، ساختمان دفتر استیفا، نگارخانه، تکیه دولت، نارنجستان، باغ گلشن و ساختمان های اندرونی تخریب شدند. محل سکونت شاه به سعدآباد وسپس در دوران محمد رضا شاه پهلوی به نیاوران منتقل و مجموعه گلستان به محل پذیرایی از میهمانان خارجی تبدیل گردید.پس از انقلاب مجموعه گلستان همچون اغلب عمارات سلطنتی دیگر بصورت موزه در آمد تا همگان بتوانند از آن دیدن کرده و از تماشای زیبایی های حاصل فکر و دست هنرمندان و صنعتگران ایرانی بهره برند .روزهای تعطیل: ایام سوگواری رسمی
  تلفن کاخ موزه گلستان : 8 -33113335 21 98

  وب سایت کاخ موزه گلستان : golestanpalace.ir

  آدرس کاخ موزه گلستان : تهران، میدان امام خمینی، میدان 15 خرداد، ارگ تهران

  زمان بازدید کاخ موزه گلستان :
 • شنبه 9:00 AM تا 5:00 PM
 • 1 شنبه 9:00 AM تا 5:00 PM
 • 2 شنبه 9:00 AM تا 5:00 PM
 • شنبه3 9:00 AM تا 5:00 PM
 • 4 شنبه 9:00 AM تا 5:00 PM
 • 5 شنبه 9:00 AM تا 5:00 PM
 • جمعه 9:00 AM تا 5:00 PM

مسیر دسترسی به کاخ موزه گلستان

نزدیک ترین ایستگاه مترو به این مکان ایستگاه 15 خرداد می باشد.


نمایش نقشه - کاخ موزه گلستان

برای رفتن به کاخ موزه گلستان یادم باشه:

 • علاوه بر ورودی برای بازدید از هر کاخ می بایستی مبلغ 2000 تومان ورودی پرداخت نمایید
 • entrance fee is 5 $ plus 2.5 $ per sight