شما اینجا هستید: تهران | شهر تهران | نمایشگاه هوایی

نمایشگاه هوایی

 • نمایشگاه-هوایی_1
 • نمایشگاه-هوایی_2
 • نمایشگاه-هوایی_3
 • نمایشگاه-هوایی_4
 • نمایشگاه-هوایی_5
 • نمایشگاه-هوایی_6
 • نمایشگاه-هوایی_7
 • نمایشگاه-هوایی_8
 • نمایشگاه-هوایی_9
 • نمایشگاه-هوایی_10
 • نمایشگاه-هوایی_11
 • نمایشگاه-هوایی_12
 • نمایشگاه-هوایی_13
 • نمایشگاه-هوایی_14
 • نمایشگاه-هوایی_15
 • نمایشگاه-هوایی_16
 • نمایشگاه-هوایی_17
 • نمایشگاه-هوایی_18
 • نمایشگاه-هوایی_19
 • نمایشگاه-هوایی_20
 • نمایشگاه-هوایی_21
 • نمایشگاه-هوایی_22
 • نمایشگاه-هوایی_23
 • نمایشگاه-هوایی_24
 • نمایشگاه-هوایی_25
 • نمایشگاه-هوایی_26
 • نمایشگاه-هوایی_27
 • نمایشگاه-هوایی_28
 • نمایشگاه-هوایی_29
 • نمایشگاه-هوایی_30
 • نمایشگاه-هوایی_31
 • نمایشگاه-هوایی_32
 • نمایشگاه-هوایی_33
 • نمایشگاه-هوایی_34
 • نمایشگاه-هوایی_35
 • نمایشگاه-هوایی_36
 • نمایشگاه-هوایی_37
 • نمایشگاه-هوایی_38
 • نمایشگاه-هوایی_39
 • نمایشگاه-هوایی_40
 • نمایشگاه-هوایی_41
 • نمایشگاه-هوایی_42
 • نمایشگاه-هوایی_43
 • نمایشگاه-هوایی_44
 • نمایشگاه-هوایی_45
 • نمایشگاه-هوایی_46
 • نمایشگاه-هوایی_47
 • نمایشگاه-هوایی_48
 • نمایشگاه-هوایی_49
 • نمایشگاه-هوایی_50
 • نمایشگاه-هوایی_51
 • نمایشگاه-هوایی_52
 • نمایشگاه-هوایی_53
 • نمایشگاه-هوایی_54
 • نمایشگاه-هوایی_55
 • نمایشگاه-هوایی_56
 • نمایشگاه-هوایی_57
 • نمایشگاه-هوایی_58

درباره نمایشگاه هوایی

هواپیماهایی که روزی چون عقاب بال های خود را گشوده و بر فراز آسمان ها به پرواز در می آمدند امروزه کنج عزلت گزیده و در نمایشگاه هوایی تخصصی گرد هم آمده اند تا مسافرانشان از نزدیک این پرنده گان غول پیکر آسمان را بر روی زمین نظاره گر باشند.
طرح برپایى موزه نمایشگاه هواپیما و ابزار هوانوردى را وزارت دفاع در سال ۱۳۶۵ ارائه و با گردآورى هواپیماهاى اولیه و از رده خارج نیروى هوایى، هستهٔ اصلى نمایشگاه پى‌ریزى شد.
در این نمایشگاه، افزون بر اطلاعاتى گسترده در مورد تئورى پرواز و اصول ساخت هواپیما، نمونهٔ هواپیماهاى بسیار قدیمى، مانند داکوتا و ب - ۲۶ و نیز قطعات انواع هواپیما و موتور آن‌ها به نمایش گذاشته شده است. فیلم‌هایى مربوط به پرواز با کایت و بالون نیز براى آگاهى بازدیدکنندگان و جوانان مشتاق پرواز نمایش داده مى‌شود.
در کنار تمام این ها، بازدید از هواپیمای شخصی اشرف پهلوی را از خاطر نبرید!

  تلفن نمایشگاه هوایی : 66009318

  وب سایت نمایشگاه هوایی : -

  آدرس نمایشگاه هوایی : كيلومتر 5 اتوبان تهران كرج، روبروي پارك ارم، مركز نمايشگاه هوايي


نمایش نقشه - نمایشگاه هواییمراکز نزدیک نمایشگاه هوایی

جاذبه های اطراف نمایشگاه هوایی

مراکز خرید اطراف نمایشگاه هوایی