موزۀ آثار طبیعی و حیات وحش ایران

 • موزۀ-آثار-طبیعی-و-حیات-وحش-ایران_1
 • موزۀ-آثار-طبیعی-و-حیات-وحش-ایران_2
 • موزۀ-آثار-طبیعی-و-حیات-وحش-ایران_3
 • موزۀ-آثار-طبیعی-و-حیات-وحش-ایران_4
 • موزۀ-آثار-طبیعی-و-حیات-وحش-ایران_5
 • موزۀ-آثار-طبیعی-و-حیات-وحش-ایران_6
 • موزۀ-آثار-طبیعی-و-حیات-وحش-ایران_7
 • موزۀ-آثار-طبیعی-و-حیات-وحش-ایران_8
 • موزۀ-آثار-طبیعی-و-حیات-وحش-ایران_9
 • موزۀ-آثار-طبیعی-و-حیات-وحش-ایران_10
 • موزۀ-آثار-طبیعی-و-حیات-وحش-ایران_11
 • موزۀ-آثار-طبیعی-و-حیات-وحش-ایران_12
 • موزۀ-آثار-طبیعی-و-حیات-وحش-ایران_13
 • موزۀ-آثار-طبیعی-و-حیات-وحش-ایران_14
 • موزۀ-آثار-طبیعی-و-حیات-وحش-ایران_15
 • موزۀ-آثار-طبیعی-و-حیات-وحش-ایران_16
 • موزۀ-آثار-طبیعی-و-حیات-وحش-ایران_17
 • موزۀ-آثار-طبیعی-و-حیات-وحش-ایران_18
 • موزۀ-آثار-طبیعی-و-حیات-وحش-ایران_19
 • موزۀ-آثار-طبیعی-و-حیات-وحش-ایران_20
 • موزۀ-آثار-طبیعی-و-حیات-وحش-ایران_21
 • موزۀ-آثار-طبیعی-و-حیات-وحش-ایران_22
 • موزۀ-آثار-طبیعی-و-حیات-وحش-ایران_23
 • موزۀ-آثار-طبیعی-و-حیات-وحش-ایران_24
 • موزۀ-آثار-طبیعی-و-حیات-وحش-ایران_25
 • موزۀ-آثار-طبیعی-و-حیات-وحش-ایران_26
 • موزۀ-آثار-طبیعی-و-حیات-وحش-ایران_27
 • موزۀ-آثار-طبیعی-و-حیات-وحش-ایران_28
 • موزۀ-آثار-طبیعی-و-حیات-وحش-ایران_29
 • موزۀ-آثار-طبیعی-و-حیات-وحش-ایران_30
 • موزۀ-آثار-طبیعی-و-حیات-وحش-ایران_31
 • موزۀ-آثار-طبیعی-و-حیات-وحش-ایران_32
 • موزۀ-آثار-طبیعی-و-حیات-وحش-ایران_33
 • موزۀ-آثار-طبیعی-و-حیات-وحش-ایران_34
 • موزۀ-آثار-طبیعی-و-حیات-وحش-ایران_35
 • موزۀ-آثار-طبیعی-و-حیات-وحش-ایران_36
 • موزۀ-آثار-طبیعی-و-حیات-وحش-ایران_37
 • موزۀ-آثار-طبیعی-و-حیات-وحش-ایران_38
 • موزۀ-آثار-طبیعی-و-حیات-وحش-ایران_39
 • موزۀ-آثار-طبیعی-و-حیات-وحش-ایران_40
 • موزۀ-آثار-طبیعی-و-حیات-وحش-ایران_41
 • موزۀ-آثار-طبیعی-و-حیات-وحش-ایران_42
 • موزۀ-آثار-طبیعی-و-حیات-وحش-ایران_43
 • موزۀ-آثار-طبیعی-و-حیات-وحش-ایران_44
 • موزۀ-آثار-طبیعی-و-حیات-وحش-ایران_45
 • موزۀ-آثار-طبیعی-و-حیات-وحش-ایران_46
 • موزۀ-آثار-طبیعی-و-حیات-وحش-ایران_47
 • موزۀ-آثار-طبیعی-و-حیات-وحش-ایران_48
 • موزۀ-آثار-طبیعی-و-حیات-وحش-ایران_49
 • موزۀ-آثار-طبیعی-و-حیات-وحش-ایران_50
 • موزۀ-آثار-طبیعی-و-حیات-وحش-ایران_51
 • موزۀ-آثار-طبیعی-و-حیات-وحش-ایران_52
 • موزۀ-آثار-طبیعی-و-حیات-وحش-ایران_53
 • موزۀ-آثار-طبیعی-و-حیات-وحش-ایران_54
 • موزۀ-آثار-طبیعی-و-حیات-وحش-ایران_55
 • موزۀ-آثار-طبیعی-و-حیات-وحش-ایران_56
 • موزۀ-آثار-طبیعی-و-حیات-وحش-ایران_57
 • موزۀ-آثار-طبیعی-و-حیات-وحش-ایران_58
 • موزۀ-آثار-طبیعی-و-حیات-وحش-ایران_59
 • موزۀ-آثار-طبیعی-و-حیات-وحش-ایران_60
 • موزۀ-آثار-طبیعی-و-حیات-وحش-ایران_61
 • موزۀ-آثار-طبیعی-و-حیات-وحش-ایران_62

درباره موزۀ آثار طبیعی و حیات وحش ایران

نرسیده به دارآباد روی تپه های سرسبز آجودانیه، بنایی بزرگ و زیبا خودنمایی می کند که پیش از این یکی از کاخ های شمس پهلوی بوده و تنها برای پذیرایی و اقامت میهمانان شان بنا شده بود. این ساختمان که اکنون موزه حیات وحش نام گرفته ؛در سال ۱۳۷۲، توسط شهرداری تهران و به منظور آشنایی شهروندان با میراث فرهنگی، طبیعی و شناخت اهمیت حفاظت از محیط زیست و حیات وحش ایران افتتاح شد.
گفتنی ست که در سال ۱۳۸۰، مجسمه دایناسور گیاهخوار، معروف به کامپتوزوروس که در دوران ژوراسیک ایران می‌زیسته‌ است و آثار آن در سنگواره‌های تشکیلات شمشک کرمان یافت شده، توسط هنرمندان ایرانی و افغانی در شهر یزد ساخته شد و بعنوان نماد این موزه در محل ورودی اش نصب گردید.
موزه از چهار بخش اصلی آبزیان، پرندگان و پستانداران، زمین شناسی، پروانه ها و تاکسیدرمی تشکیل شده است که هر بخش می تواند ساعت ها شما را سرگرم کند.
فضای موزه نیز بسیار سرسبز با آب و هوایی خنک و مطبوع است که در کنار دیگر دیدنی های موزه، روح تازه ای به شما هدیه می دهد.روزهای تعطیل: شنبه و تعطیلات رسمی


  تلفن موزۀ آثار طبیعی و حیات وحش ایران : 22290002 - 22803539

  وب سایت موزۀ آثار طبیعی و حیات وحش ایران : -

  آدرس موزۀ آثار طبیعی و حیات وحش ایران : تهران، میدان نیاوران، خیابان دارآباد، بعد از آجودانیه، خیابان موزه، موزه حیات وحش دارآباد


نمایش نقشه - موزۀ آثار طبیعی و حیات وحش ایرانمراکز نزدیک موزۀ آثار طبیعی و حیات وحش ایران

جاذبه های اطراف موزۀ آثار طبیعی و حیات وحش ایران