شما اینجا هستید: تهران | شهر تهران | موزه ملی ملک

موزه ملی ملک

 • موزه-ملی-ملک_1
 • موزه-ملی-ملک_2
 • موزه-ملی-ملک_3
 • موزه-ملی-ملک_4
 • موزه-ملی-ملک_5
 • موزه-ملی-ملک_6
 • موزه-ملی-ملک_7
 • موزه-ملی-ملک_8
 • موزه-ملی-ملک_9
 • موزه-ملی-ملک_10
 • موزه-ملی-ملک_11
 • موزه-ملی-ملک_12
 • موزه-ملی-ملک_13
 • موزه-ملی-ملک_14
 • موزه-ملی-ملک_15
 • موزه-ملی-ملک_16
 • موزه-ملی-ملک_17
 • موزه-ملی-ملک_18
 • موزه-ملی-ملک_19
 • موزه-ملی-ملک_20
 • موزه-ملی-ملک_21
 • موزه-ملی-ملک_22
 • موزه-ملی-ملک_23
 • موزه-ملی-ملک_24
 • موزه-ملی-ملک_25
 • موزه-ملی-ملک_26
 • موزه-ملی-ملک_27
 • موزه-ملی-ملک_28
 • موزه-ملی-ملک_29
 • موزه-ملی-ملک_30
 • موزه-ملی-ملک_31
 • موزه-ملی-ملک_32
 • موزه-ملی-ملک_33
 • موزه-ملی-ملک_34
 • موزه-ملی-ملک_35
 • موزه-ملی-ملک_36
 • موزه-ملی-ملک_37
 • موزه-ملی-ملک_38
 • موزه-ملی-ملک_39
 • موزه-ملی-ملک_40
 • موزه-ملی-ملک_41
 • موزه-ملی-ملک_42
 • موزه-ملی-ملک_43
 • موزه-ملی-ملک_44
 • موزه-ملی-ملک_45
 • موزه-ملی-ملک_46
 • موزه-ملی-ملک_47
 • موزه-ملی-ملک_48
 • موزه-ملی-ملک_49
 • موزه-ملی-ملک_50
 • موزه-ملی-ملک_51
 • موزه-ملی-ملک_52
 • موزه-ملی-ملک_53
 • موزه-ملی-ملک_54
 • موزه-ملی-ملک_55
 • موزه-ملی-ملک_56

درباره موزه ملی ملک

"طریق خدمت را منحصراً در دو چیز تشخیص دادم، ترقی معارف و رعایت حفظ الصحه مردم".این بخشی از یاداشت وقف نامه مرحوم حاج حسین ملک است، کسی که خانه پدری خود را وقف آستان قدس رضوی نمود تا امروزه به صورت موزه و کتابخانه در اختیار عموم قرار داده شود.هر بخش از این موزه به مجموعه ای اختصاص داده شده است که بشرح زیر می باشند:مجموعه آثار هنری شامل تابلوهای نقاشی هنرمندان به نام ایرانی چون کمال الملک، لطفعلی صورتگر و برخی نقاشان اروپایی.مجموعه هنر لاکی شامل قلمدان، قاب آیینه و ... که قدمت برخی از آن ها به 300 سال می رسد.مجموعه فرش و قالیچه های برگزیده بافندگان معاصر.
مجموعه آثار خوشنویسی بزرگانی چون یاقوت مستعصمی، علیرضا عباسی، میرعماد و ....
مجموعه سکه شامل 3 هزار قطعه سکه و مدال ایرانی سده ششم پیش از میلاد تا پهلوی و سکه های عهد یونان و جانشینان اسکندر.مجموعه تمبر از نخستین تمبرهای صادر شده ایران و جهان.مجموعه بانو ملک شامل تابلوهای نقاشی قاجاری، نسخه های خطی، قلمدان و ....

  تلفن موزه ملی ملک : 66751291

  وب سایت موزه ملی ملک : -

  آدرس موزه ملی ملک : تهران، خیابان امام خمینی، خیابان ملل متحد (باغ ملی)


نمایش نقشه - موزه ملی ملکمراکز نزدیک موزه ملی ملک

جاذبه های اطراف موزه ملی ملک

اقامت گاه های اطراف موزه ملی ملک

رستوران های اطراف موزه ملی ملک

مراکز خرید اطراف موزه ملی ملک