شما اینجا هستید: تهران | شهر تهران | موزه رضا عباسی

موزه رضا عباسی

 • موزه-رضا-عباسی_1
 • موزه-رضا-عباسی_2
 • موزه-رضا-عباسی_3
 • موزه-رضا-عباسی_4
 • موزه-رضا-عباسی_5
 • موزه-رضا-عباسی_6
 • موزه-رضا-عباسی_7
 • موزه-رضا-عباسی_8
 • موزه-رضا-عباسی_9
 • موزه-رضا-عباسی_10
 • موزه-رضا-عباسی_11
 • موزه-رضا-عباسی_12
 • موزه-رضا-عباسی_13
 • موزه-رضا-عباسی_14
 • موزه-رضا-عباسی_15
 • موزه-رضا-عباسی_16
 • موزه-رضا-عباسی_17
 • موزه-رضا-عباسی_18
 • موزه-رضا-عباسی_19
 • موزه-رضا-عباسی_20
 • موزه-رضا-عباسی_21
 • موزه-رضا-عباسی_22
 • موزه-رضا-عباسی_23
 • موزه-رضا-عباسی_24
 • موزه-رضا-عباسی_25
 • موزه-رضا-عباسی_26
 • موزه-رضا-عباسی_27
 • موزه-رضا-عباسی_28
 • موزه-رضا-عباسی_29
 • موزه-رضا-عباسی_30
 • موزه-رضا-عباسی_31
 • موزه-رضا-عباسی_32
 • موزه-رضا-عباسی_33
 • موزه-رضا-عباسی_34
 • موزه-رضا-عباسی_35
 • موزه-رضا-عباسی_36
 • موزه-رضا-عباسی_37
 • موزه-رضا-عباسی_38
 • موزه-رضا-عباسی_39
 • موزه-رضا-عباسی_40
 • موزه-رضا-عباسی_41
 • موزه-رضا-عباسی_42
 • موزه-رضا-عباسی_43
 • موزه-رضا-عباسی_44
 • موزه-رضا-عباسی_45
 • موزه-رضا-عباسی_46
 • موزه-رضا-عباسی_47
 • موزه-رضا-عباسی_48
 • موزه-رضا-عباسی_49
 • موزه-رضا-عباسی_50
 • موزه-رضا-عباسی_51
 • موزه-رضا-عباسی_52
 • موزه-رضا-عباسی_53
 • موزه-رضا-عباسی_54
 • موزه-رضا-عباسی_55
 • موزه-رضا-عباسی_56
 • موزه-رضا-عباسی_57
 • موزه-رضا-عباسی_58
 • موزه-رضا-عباسی_59
 • موزه-رضا-عباسی_60
 • موزه-رضا-عباسی_61
 • موزه-رضا-عباسی_62
 • موزه-رضا-عباسی_63
 • موزه-رضا-عباسی_64
 • موزه-رضا-عباسی_65
 • موزه-رضا-عباسی_66
 • موزه-رضا-عباسی_67
 • موزه-رضا-عباسی_68
 • موزه-رضا-عباسی_69

درباره موزه رضا عباسی

رضا عباسی فرزند علی اصغر از نگارگران بزرگ ایران در عهد شاه عباس در حدود سال 974 ه.ق در تبریز متولد شد و به سال 1024 ه.ق وفات یافته است. وی از هنرمندان بزرگ عصر صفوی بوده و سبک هنری خاصی را در نقاشی ایرانی ابداع کرده است. وی به همراه صادق بیگ دیگر نگارگر این دوره به شیوه واقع گرایانه بهزاد وفادار بوده و علاقه زیادی به کشیدن تصاویر واقعی از مردم و مسائل موجود جامعه داشته است.
در این میان رضا عباسی تمایل خود را به مشاهده وقایع و ثبت آن ها با طراحی سیاه قلم و ترسیم تک چهره و تک نگاره نشان داد و بعد از مولانا شیخ محمد سبزواری به رواح صورت فرنگی در ایران پرداخت.در دوران شاه عباس بزرگ سه نقاش و خوشنویس هنرمند می زیسته اند که به سبب شباهتی که در نام و هنر داشته اند در تشخیص آنان نوعی ابهام به وجود آمده است. این سه هنرمند عبارتند از:
آقا رضا عباسی نقاش و خوشنویس، علیرضا عباسی هنرمند خوشنویس و رضا عباس هنرمند نگارگر عصر صفوی که نام این هنرمند امروزه زینت بخش این موزه می باشد.

  تلفن موزه رضا عباسی : 88463001-3

  وب سایت موزه رضا عباسی : -

  آدرس موزه رضا عباسی : تهران، خيابان شريعتی، نرسيده به پل سيدخندان، شماره۹۷۲


نمایش نقشه - موزه رضا عباسیمراکز نزدیک موزه رضا عباسی

جاذبه های اطراف موزه رضا عباسی

اقامت گاه های اطراف موزه رضا عباسی