شما اینجا هستید: تهران | شهر تهران | موزه دکتر شریعتی

موزه دکتر شریعتی

 • موزه-دکتر-شریعتی_1
 • موزه-دکتر-شریعتی_2
 • موزه-دکتر-شریعتی_3
 • موزه-دکتر-شریعتی_4
 • موزه-دکتر-شریعتی_5
 • موزه-دکتر-شریعتی_6
 • موزه-دکتر-شریعتی_7
 • موزه-دکتر-شریعتی_8
 • موزه-دکتر-شریعتی_9
 • موزه-دکتر-شریعتی_10
 • موزه-دکتر-شریعتی_11
 • موزه-دکتر-شریعتی_12
 • موزه-دکتر-شریعتی_13
 • موزه-دکتر-شریعتی_14
 • موزه-دکتر-شریعتی_15
 • موزه-دکتر-شریعتی_16
 • موزه-دکتر-شریعتی_17
 • موزه-دکتر-شریعتی_18
 • موزه-دکتر-شریعتی_19
 • موزه-دکتر-شریعتی_20
 • موزه-دکتر-شریعتی_21
 • موزه-دکتر-شریعتی_22
 • موزه-دکتر-شریعتی_23
 • موزه-دکتر-شریعتی_24

درباره موزه دکتر شریعتی

زندگی من، مجموعاً، عبارت است از چندین برنامه‌ی پنج‌ساله.
همیشه کاری را شروع می‌کرده‌ام و به اوج می‌رسانده‌ام و آخر پنج سال درهم می‌ریخته؛ هر بار از سر.از اول نوجوانی تا 28 مرداد 32 و سقوط دکتر مصدق و آغاز دیکتاتوری پنج سال. از این دوره تا تشکیل نهضت مقاومت ملی مخفی، که از 1337 به هم خورد و دستگیر شدیم، پنج سال. از 38 تا 43، در اروپا پنج سال. از 43 تا 48، دوره‌ی خاص آوارگی و زندان و مقدمه‌چینی و زمینه‌سازی دانشکده، پنج سال. دوره‌ی کنفرانس‌های دانشگاه‌ها و ارشاد، پنج سال، تا 51. پس از آن، زندان و خانه‌نشینی و خفقان پنج سال.
این تعریفی است که دکتر علی شریعتی از زندگی خود داشته است، زندگی که کمابیش همگان با فراز و نشیب هایش آشنا هستند.
پس از فوتش اما فرزندانش خاطراتش را پاس داشته و خانه و وسایلش را به نام موزه دکتر علی شریعتی در معرض دید علاقمندانش قرار داده اند.

  تلفن موزه دکتر شریعتی :

  وب سایت موزه دکتر شریعتی : -

  آدرس موزه دکتر شریعتی : تهران، بلوار کشاورز، خیابان جمالزاده ی شمالی،نرسیده به فاطمی، کوچه ی نادر


نمایش نقشه - موزه دکتر شریعتیمراکز نزدیک موزه دکتر شریعتی

جاذبه های اطراف موزه دکتر شریعتی

اقامت گاه های اطراف موزه دکتر شریعتی

رستوران های اطراف موزه دکتر شریعتی